elitisten

Populistiskt partiprogram https://www.docdroid.net/GRLVAUS/

min svenska blogg topic2.html staten är problemet, invandrarna är symptomet.

det bästa från

PostPosted by datorissten » Tue Aug 18, 2015 3:50 pm

datorissten
från okänd bloggare till kändis även bland feminister feministisktperspektiv.se/2014/12/07/maskerade-man-attackerade-festival-for-att-fira-abortratten/
Någon som kallar sig datorissten visar också uppskattning:

Ni är uppenbarligen snabba grabbar! http://unvis.it/aftonbladet.se/nyheter/ ... 9982267.ab bra jobbat!

Några av mina kommentarer på nordfront
http://www.nordfront.se/riksbanken-info ... ent-175397
http://www.nordfront.se/insandare-parla ... ent-186794
http://www.nordfront.se/61020.smr#comment-186404
https://www.nordfront.se/porr-reklam-pa ... ent-317490
http://www.nordfront.se/tre-viktiga-fol ... ent-185283
Exponering av vänstervridna NMR

Några notiser skriva för nordfront.se
https://www.nordfront.se/systemkritisk- ... ordats.smr
https://www.nordfront.se/ryssland-vagra ... stolen.smr
artikel https://www.nordfront.se/kinesisk-stad- ... r-nevs.smr

Se mer via google sökning
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

VARFÖR RASISM ÄR BRA

PostPosted by datorissten » Wed Aug 19, 2015 5:24 am

Många sverigedemokrater och andra oppositionella är livrädda för att vara rasister, faktum är att avsaknaden av rasism har bidragit till den svåra situation vi är i nu.
Image

Givetvis är rasism inte vad vår ideologi handlar om utan att "säkra en framtid för vårt folk och våra vita barn" men rasism är något bra och evolutionärt http://erectuswalksamongst.us/Chap33.html som hjälper oss på vägen dit. Folk som påstår sig inte vara rasister är oftast detta innerst inne men förtrycker dessa sunda känslor.

Det har visat sig att barn med "Williams syndrome" inte uppvisar rasism, att sakna dessa värdefulla gener har mycket andra effekter också bland annat hjärt- och kärlsjukdomar.
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

VINSTER I VÄLFÄRDEN?

PostPosted by datorissten » Wed Aug 19, 2015 7:23 am

Det höjs idag röster om att all vinst som sker I välfärdssektorn skall återinvesteras alternativt att vinstuttaget skall begränsas. Det är viktigt att komma ihåg att den redovisade vinsten i sig inte har någon betydelse eftersom man kan minska den genom ex ränteavdrag(de flesta välfärdsbolag smiter undan den svenska bolagsskatten).

Min bestämda uppfattning är att skattebetalarna bör ställa krav på hur pengarna används. Det är fullt rimligt att kräva att de pengar som kommer från skattebetalare skall användas till vård och inte till vinster eller ränteutgifter, Givetvis skall välfärdsföretag ha rätt att ta betalt av de som nyttjar deras tjänster och dessa pengar skall givetvis företaget kunna använda på valfritt sätt. Man kan ha att 10% av pengarna får gå till valfria utgifter(även vinst) medan resterande del av pengarna bara får gå till vissa typer av utgifter, detta är ett sätt att begränsa den vinst välfärdsföretag kan göra.

Dagens nyliberala system är problematiskt på flera sätt. Framförallt så motsvarar ersättningen företagen får för en patient sällan patientens kostnad eftersom vissa operationer är komplicerade medan andra är enkla även för en viss typ av operation(ersättningen är samma). För att marknadsekonomi skall fungera krävs det att det råder överetablering dvs större utbud än efterfrågan men detta är inte fallet när det gäller bland annat ålderdomshem och då kan inte vanvårdade patienter byta äldreboende. Idag så får man inte välja äldreboende fritt utan får köa till äldreboende och om man tackar nej till det som erbjuds hamnar man sist i kön igen. http://www.friatider.se/skattefinansier ... -diagnoser

Samma problematik uppstår I skolan där vissa elever behöver mer stöd än andra. Om man blandar socialism med kapitalism kan man få det sämsta ur två världar. Ett alternativ till dagens system är liknande hur tandvården fungerar där tandläkarna sätter sina egna priser och ingreppen subventioneras beroende på kostnaden, problemet är att detta trots subventionen ändå kan bli väldigt dyrt.

Nödvändiga förbättringar
-redovisning på enhetsnivå. Det måste finnas insyn i skattefinansierade verksamheter, gäller även offentligt förvaltade.
-krav ställs på hur pengarna från stat/kommun/landsting används. Det är inte rätt att 20% av skattepengarna går till ränteutgifter eller direkt vinst. Notera att detta kravet även gäller offentligt drivna verksamheter.
-Alla välfärdsbolag och även offentliga verksamheter skall kunna ta betalt(även skolor).
-Om en elev behöver extra stöd så skall detta finansieras av ex kommunen och inte av den specifika skolan
-Individuell peng till ex operation så ifall en specifik operation på ett statligt sjukhus kostar 100000kr så skall en privat aktör få samma belopp för just den patienten.
-vårdcentraler återgår till att vara allmänt drivna eftersom det annars blir väldigt problematiskt med ersättningar. Alternativet är totalprivatisering av vårdcentraler.
-Den misslyckade privatiseringen av apoteken skrotas och det återgår till att vara styrt av staten.

Varför det i dagsläget är väldigt positivt med privata aktörer
Detta minskar den makt som staten har över människorna vilket skall ses som positivt i dagsläget. Tyvärr har vi fastnat i nyliberala lösningar istället för att göra saker ordentligt dvs totalprivatisera och ha lägre skatter(så folk själva kan välja utefter kvalité/pris). Med tanke på dagens skola/mm så är det helt naturligt att folk söker sig till privata aktörer, dessa blir givetvis hatade av vänstermedia eftersom det minskar möjligheten till åsiktskontroll och att ex anställa odugliga invandrare till hemtjänst.
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

VINTOLOGI - den nya religionen

PostPosted by datorissten » Wed Aug 19, 2015 8:46 am

Grunden är följande 4 principer:

0: Reinkarnation inträffar alltid. Medvetandet har ingen första början eller sista slut.
1: Sannolikheten för Reinkarnation minskar med deg genetiska avståndet.
2: medvetande är en fundamental egenskap hos naturen som manifisterar sig genom vågfunktionens kollaps.
3: det som vi kallar gud närmar man sig genom mer komplexa kvantmekaniska system.

Vintologi förutsätter alltså att "orch or" teorin är helt eller till stora delar korrekt http://whitebiocentrism.com/viewtopic.php?f=17&t=2511

Vintologi forutsätter även att universum alltid har funnits och alltid kommer finnas samt att det alltid kommer finnas tidsperioder då intelligent liv uppstår. Roger Penrose "conformal cyclic cosmology" teori är kompatibel med vintologi, den nuvarande big bang teorin är det inte. När intelligent liv finns så kommer det alltid finnas en sannolikhet för reinkarnation, om inteligent liv alltid finns i tidsperioder så blir det därför bara en tidfråga att reinkarnation kommer ske efter döden.

Genom avel kan människor mer likna gudar, bland människor kommer vissa mer likna gudar än andra, det finns båda stor skillnad mellan folkgrupper och individer inom folkgrupper. Det är bästa sättet att avgöra vilka som har bäst gener är genon kamp.

De starkas uppgift är att bekämpa eller utnyttja de svaga, dagens dysgenika socialistiska stater måste bekämpas och ersättas med de starkas tyranni.

Sexualmoral
Sex bör ses som något positivt, det viktigasta är att de med bra gener sprider dessa i stor utsträckning.

Analsex, pornografi, otrohet, preventivmedel, homosexualitet, abort, hebefili, pedofili är exempel på saker som i sig inte är dåligt men de kan ha negativ inverkan på den genetiska utcecklingen hos befolkningen. Att en 13-årig kvinna blir gravid med en äldre man är ofta bra enligt denna sexualmoralen, det finns inget principiellt dåligt med stor åldersskillnad eller att ha sex tidigt.

Politiska mål
-sänka den lagliga åldern för samtycke(sex) helst tills åldern då puperteten inträffar.
-bekämpa välfärdsstaten
-skapa samhällen utan folkgrupper som har dåliga gener, pga "regression to the mean" effekten kan man inte acceptera att genpoolen absorberas dessa individer i några fall.
-värna om att religionsfriheten tillämpas för vintologi.

Strategi
-genom att marknadsföra sig som en fredlig religion så kan vintologi bli accepterat av samhället i stort. Folk idag har stor acceptans för olika religioner och detta bör vi utnyttja.
-det gör inget om många avfärdas oss som en "galen sekt", det som däremot är farligt är att uppfattas som en politisk rörelse.
-de med bra gener som accepterar religionen ska inte offra sig för de som inte accepterar religionen
-fokus bör vara att öka våra antal utan att ge avkall på kvalitén.
-på sikt är målet politisk makt, detta kan ske på många sätt och många olika strategier bör tillämpas.

Om samhällets normer och lagar
Samhällets normer och lagar idag bygger på felaktiga moraliska principer som dessutom ofta motsäger varandra. Man måste dock ta stor hänsyn till förutsättningarna och agera därefter, vi tvingas alltså kompromissa med vårt sätt att leva på grund av hur det befintliga samhället är utformat.

Att ändra samhällsnormer och lagar kräver mycket arbete, att få direkt politiskt inflytande är mycket svårt då de som har makten nu inte frivilligt kommer ge ifrån sig makten. Man kan tvingas lämna ett land på grund av att förutsättningarna där är för dåliga, bättre fly än illa fäkta.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=tgYYQbY3N8Y
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

GYNOCENTRISM OCH FEMINISM

PostPosted by datorissten » Wed Aug 19, 2015 10:16 am

Detta är översatt från https://razorbladekandy.wordpress.com/2 ... ocentrism/
Wiki posten för gynocentrism är fullständigt värdelös. Den säger i princip "Kvinna centrerad, som hänför sig till att visa världen ur ett kvinnoperspektiv".
Och de flesta av artikeln fortsätter med att slösa tid på att tala om dess etymologi från grekiska och hur det inte är tekniskt en riktig etiologiskt härstammar ordet.

Gynocentrism, eftersom jag använder den här, och hur jag önskar att vi skulle alla använder det, är ett biologiskt driven instinkt att skydda kvinnor. Denna instinkt är både män och kvinnor, men yttrar sig på olika sätt. Den totala effekten är samhället, både män och kvinnor, som är överkänsliga mot kvinnlig lidande, och förhårdnader manliga lidande. Det är samhället som hypermedvetna om farorna och orättvisor för kvinnor, samtidigt som omedveten om faror och orättvisor till män. Det är, uppriktigt sagt, en fråga om att sätta kvinnor först.

Gynocentrism är inte ett slumpmässigt anomali, en psykisk sjukdom, en filosofi, eller ett derivat av någon annan filosofi; Det är en instinkt.
Denna instinkt är i de flesta, om inte alla, andra djur samt människor.

Den evolutionära grunden för denna instinkt fungerar så här:
Värdet av endera givet kön bygger på hur begränsad deras förmåga att avkomman är.
Män fylla sperma mycket snabbt. En kvinna kan bara bli gravid ett par gånger i sitt liv.
Så kvinnor är den begränsande faktorn i produktionen avkommor.
Detta gör kvinnor mer värdefull.
Orsaken till allt detta är enkel: för en art för att överleva, måste den reproducera. Oavsett hur länge livslängden på en art, så länge som dess födelsetal är högre än dess dödligheten kommer att fortsätta att existera. Om honan är den begränsande faktorn, än hennes liv och hennes säkerhet är viktigare. Det kommer att skada en art betydligt mer att ha 20% av dess kvinnliga befolkningen dödas, än den till skulle ha 20% av dess manliga populationen dödades.
Således har vi utvecklats med en instinkt att skydda kvinnor och hålla dem säkra.
Denna instinkt har både män och kvinnor.
Kvinnor instinktivt utkik efter välbefinnande kvinnor.
Män instinktivt utkik efter välbefinnande kvinnor.

Honorna är viktigare för artens överlevnad än den manliga, alltså en art måste uppträda på ett sätt som prioriterar välbefinnande honorna före hanarna, Detta är gynocentrism.

När du förstår detta, kommer du att se varför män aggressivt söker efter kvinnor kvinnor för parning, och varför kvinnor är väldigt kräsna och anser sig förtjäna sitt privilegium. Du kommer att förstå ursprunget till sin narcissism, deras titeln attityd.
Du kommer att förstå varför män är disponibla i vårt samhälle.
Du kommer att förstå varför kvinnor använder män, och kontrollera dem, som ett verktyg.
Du kommer att förstå varför vår kultur säger "kvinnor och barn först".
Du kommer att förstå varför kvinnors cancer och sjukdomar få mer finansiering.
Du kommer att förstå varför kvinnor ges lättare straff och höll ut ur fängelset mer.
Du kommer att förstå varför män betalar huvuddelen av skatterna och kvinnor få huvuddelen av rätt program.
Och nu förstår varför kvinnor ses som offer, och män ses som farliga.

Det är också den främsta orsaken feminister berättar män att "kontrollera deras privilegium" hela tiden är den privilegierade gruppen. Kvinnor är instinktivt programmerade att ta alla deras säkerhet och lyx för given, och att se sig själva som missgynnade eller offer, hotade eller förföljda. Kvinnor är bara gör vad de föddes för att göra: hålla utkik efter sin egen sort, och visa världen från lins "Hur påverkar detta kvinnor" utan att stanna för att ta hand och frågar sig "Hur påverkar detta män".
Kvinnor tror instinktivt att säkerhet och välbefinnande är en sak reserverade för kvinnor, och det är inte reserverat för män, eftersom den roll som män är att hålla utkik efter säkerhet och välbefinnande för kvinnor (män är att skydda och ge), och att skiljas från sin egen säkerhet och välbefinnande vid behov. Män måste göra uppoffringar för att hålla kvinnor säker och väl. Säkerheten och välbefinnande män, inte i ekvationen, vilket de är blinda för manliga lidande och orättvisa.

Det som hotar män, frågor om hotet mot dessa män skadar kvinnor.
Alla farhågor i vårt samhälle är centrerad kring huruvida detta behagar eller misshagar kvinnor.

Om något ödelade vår ekonomi, och satte nästan alla män av arbetstillfällen, är detta dåligt eftersom män utan arbetstillfällen skulle skada kvinnor som är beroende av män som män för att stödja dem som fruar eller stödja dem som skattebetalare, eller stödja dem som utvecklare av infrastruktur som bygger samhället kvinnor tycker om att leva i.

Om det vore möjligt att vår ekonomi skulle förstöras, vilket nästan varje människa utan jobb, men av någon anledning inte skulle drabba kvinnor så skulle inte samhället bry sig och inte försöka åtgärda problemet. Det enda sättet situationen för män spelar roll, är hur den situationen samtidigt påverkar kvinnor.

Till viss del, de saker som jag sade var överdrivna. Men de var överdrivna för att hjälpa dig att förstå hur detta system, denna mekanism, av gynocentrism fungerar.

vi tänker inte på de gynocentriska beslut vi fattar; det händer på en undermedveten nivå.

Den mänskliga naturen är i grunden en fråga om hur omständigheterna och stimuli få oss att känna. Miljön är vad som ger oss lärde kunskap för att hjälpa hjälpa oss i hur man handskas med hur stimuli får oss att må.

Ett exempel skulle kunna vara: vi ser en vacker och doftande frukt. Vi vill instinktivt att lägga den i munnen, smaka och äta den. Miljö lär oss att det är giftigt, och så vi ändra vårt beteende genom att motstå frestelsen att äta det.
Ett annat exempel: vi ser ett stort djur närmar oss snabbt, kanske till och med rytande eller annan skrämmande läte. Vi vill köra från den. Miljö får lära oss att inte köra; men i stället för att lägga ned och spela död. Lion Tamers instinktivt vill köra när en av lejon blir arg och stridslysten, men miljön har lärt honom att svara med vissa aggressiva gester.
Ett annat exempel: vi ser ett objekt, kanske mat, kanske ett verktyg, och vi vill ha det. Vår mänskliga naturen säger oss att ta det. Miljö lär oss att vi inte bara kan ta saker, måste vi ha ett anspråk på det först.
När en man ser en vacker kvinna, vill han att röra sin kropp, känner sin mjukhet och kurvor. Miljö lär oss att människor har en exklusiv rätt till sin kropp och personliga utrymme, och att röra vid dem utan tillstånd, är en kränkning av deras rätt.
Således flesta män inte röra kvinnor utan deras tillåtelse.

Återigen, mänsklig instinkt mest bara handlar om hur en situation gör oss känner. Det är miljön som lär oss en ökad medvetenhet om situationen, och även lämpligt svar på situationen.

Till dem som skulle säga att eftersom gynocentrism är den mänskliga naturen och därför oföränderlig - Jag håller inte.

Den stora missuppfattning är att eftersom en känsla eller beteende manifesterar från den känslan, är naturligt, är det på något sätt oföränderlig.

Återigen, låt oss ta lejontämjare till exempel. När en stor varelse brusar eller gör hotfulla gester, är det vårt hårda fast instinkt att känna rädsla. När vi upplever rädsla kommer från ett objekt eller fysisk källa, är vår instinkt att snabbt distansera oss från denna källa. ergo det är vår instinktiva natur att köra när lejonet ser på oss och ryter aggressivt. Men lejontämjare har tränats att vända ryggen och kör kommer med största sannolikhet att få honom dödad. I stället för att lyda den instinkt, han gör det motsatta, gester han tillbaka med skrämmande gester. En väl utbildad lejon djurtämjare lär sig hållning, gest, placera sig själv och lejonet, på ett sätt som utlöser instinktiva driv lejonets att backa och lämna. I det här exemplet ser vi två olika arter beter sig på ett onaturligt sätt. Lejonet backa från en varelse som annars skulle vara en måltid. Den mänskliga aggressivt övertagande av en varelse han ska köras från. Gynocentrism är en instinkt, är frestelsen att köra från fara många gånger mer primal instinkt med mer känsla, mer hårt fast i vår hjärna, än gynocentrism.

Ett annat exempel på hur vi över kan komma vår instinktiva beteende är det faktum att vi inte gå runt stjäla från människor, trots det faktum att vi alla är födda med en tendens att ta vad vi vill.

Kanske vi alla har stulit något någon gång i våra liv. Och det finns fortfarande människor som stjäl från andra så ofta.
Men de flesta människor inte stjäl saker som de flesta av tiden.

Gynocentrism kommer alltid att vara en instinkt, som lusten att stjäla.
Men det kan övervinnas i ett samhälle, precis som vår lust att stjäla.

Gynocentrism finns i både män och kvinnor, och därför måste vi arbeta för att bygga upp ett samhälle som förändrar beteendet hos både män och kvinnor.
Inse att beteendet hos kvinnor är ofta beroende av beteendet hos män, och beteendet hos män är ofta beroende på beteendet hos kvinnor.

Vi människor har erövrat världen. Vi har blivit så mäktig att ingen levande varelse hotar oss. Vi har utplånat oräkneliga arter utan att ens ha detta för avsikt. Vi människor har ingen rival på denna värld.
Intellektuella parter börjar krig för ideologiska överhöghet hotar ideologiska gruppen. Krig om ras / genetisk överlägsenhet, hotar loppet. Men varken hota arten. Oavsett vilken typ av krig som vi har och av vilken anledning, kommer människor alltid att vara segraren i människa mot människa strid. Således arten själv är aldrig hotad, bara stammar, nationer, ideologier, raser. Kärnvapenkrig innebär dock hotar vår art, men gynocentrism kommer inte att hjälpa oss att uthärda ett kärnvapenkrig.
Vi är vid en punkt i vår mänskliga tillvaro där planeten är över mättad med människor beröva jorden sina begränsade resurser, behöver vi en massiv befolkningsminskning. Och skapa avkomma via artificiell livmoder och ägg är en mycket realistisk och genomförbar teknik, varigenom kvinnor som den begränsande faktorn i befolkningen. Och med genteknik att kunna tillverka hälsosammare, bättre, folk, vilket gör instinktiva parning vanor män och kvinnor, föråldrad.
Kvinnor och deras livmoder, är inte längre grindhållare i morgon. Oss män kommer mycket snart att de som styr vårt genetiska öde. Gynocentrism var en gång en viktig instinkt för bevarandet av den mänskliga arten. Men denna instinkt har överlevt sig själv och nu agerar som en börda för mänskligheten.

Den enda möjliga användning för gynocentrism idag är för ras överlägsenhet och raslig överlevnad.
Men genetisk manipulering bättre människa är inte bara en möjlighet utan en oundviklig realitet. Vi kommer att bygga smartare, sundare, friskare människor. Begreppet vilken ras ger bäst konst, teknik, och så vidare, kommer att vara en skrattretande argument när vi har nya människor, oavsett deras afrikanska, asiatiska, eller europeiskt utseende, som kommer att ha bättre hälsa, bättre självkontroll, och tas bort från fysiska defekter. För närvarande har vi tekniken för att filtrera bort Afrika, Asien, Europa egenskaper (till viss del). Allteftersom tiden går, och vi har en bättre förståelse för vilka gener gör vad saker, och en bättre katalog av tävlingar och deras DNA, så även om en viss ras är bättre än en annan dag, kommer alla att vara sämre än den nya rasen. Detta är inte en möjlighet, det är positivt en oundviklig realitet, och jag tror inte ens att denna verklighet kommer att ta mycket längre tid än bara århundrade eller två. Så gynocentrism som en instinktiv mekanism för att skydda honorna för bevarandet av loppet, är klanen, folket, på gränsen till att bli helt irrelevant.

Vi kan övervinna vår gynocentrisk tänkande, och ångra gynocentrisk grunden för våra kulturella normer och lagar. Men det hela börjar med att erkänna existensen av gynocentrism, och inse det är inte en ideologi, är det inte resultatet av en ideologi. Besegra feminismen, till exempel, inte kommer att ångra någon bit av gynocentrism. Feminism kan vara en avskyvärd kvinnlig supremacist ideologi som förföljer män; privilegiera kvinnor på bekostnad av män, och så vidare, men det är ett symptom på problemet; inte orsaken till det.
Ta bort feminism från vårt samhälle är inte en dålig sak, men om det är den enda förändringen vårt samhälle genomgår när det gäller könen, är det en värdelös förändring som bara kommer standard oss ​​till de gamla sätten, som är gynocentrisk.
Besegra feminism men inte gynocentrism är som lämna någon en hostdämpande att behandla sin lunginflammation. Trycka symptom är inte samma sak som att angripa orsaken. Detta är anledningen till att jag förkastar titeln anti-feminist, och uppmuntra alla att förkasta denna titel. Anti-feminism betyder bara regression till en äldre gynocentrisk roll än vår nuvarande gynocentrisk roll. Anti-feminism är inte bättre för män än feminism; båda är exploaterande och fientligt inställda till välbefinnande män.
Redan innan dagarna av den första självutnämnd feminist, var män volontär för krig, och män höll på att utarbetas och tvingas in i kriget. Kvinnor vistas hem välbehållna, helt skyddade från kriget, eftersom hon är mer värdefullt.
Föreställ dig ett samhälle som får 20% av sina män dödades i ett krig. Det skadar samhället. Nu tänk om det var 20% av sina kvinnor som blev dödad, skulle det ödelägga samhället.
Orsaken är, även om samhällen kan värdera monogami, är polygama en mans karaktär. Så länge det finns unga, vackra, fertila kvinnor, kommer det alltid att finnas en penis redo att injicera potent sperma i henne. I själva verket är detta en av anledningarna män är mer polygama, eftersom för att en stam, ras, samhälle, för att hålla sin befolkning upp, ingen livmoder skulle gå till spillo, och kvinnor ofta ut numrerade män, helt enkelt på grund av att vi har skyddat dem, och vi har gjort det skyddande av just denna anledning: en befolkning beror mer på hur mycket sköten än penisar för överlevnad.

Detta exempel på män tvingas dö i krig eftersom han är av engångstyp, medan kvinnor är skyddade från kriget, därför att hon är oersättlig. Det är därför jag känner mig personligen så starkt att kvinnor måste vara berättigade till militär utkast. Dagen vårt samhälle berättar kvinnor, att hennes livmoder inte göra henne mer värdefullt än en människa, och att hon kan dö höger längs sidan män, är en dag det största exemplet på gynocentrism är besegrad.
I och för sig, som kvinnor utarbetas är ingenting, men symboliken är avgörande.

Vi kanske inte är biologiskt samma fysiskt eller neurologiskt (och därmed beteende) men det betyder inte likabehandling, ansvar och hänsyn mellan könen är omöjligt. Jag har förklarat i tidigare filmer som kvinnor bryter sin traditionella roll stanna hemma mamma, som i denna dag och ålder av teknik och offentliga skolan har översatts till att vara en "stanna hemma på arslet framför TV: n avkopplande hela dagen fru "Hur bryta denna roll är till nytta för familjen barn, familjen, den ras, nationens, och den manliga kön.

Vi måste förstå att kvinnor instinktivt tillgripa känsla eller påstår sig känner sig osäkra, rädda, hotade, i syfte att förmå män att agera på hennes vägnar, om att "agera" är uppförandet av en lag eller policy. Och så när kvinnor säger instinktivt "Jag känner mig osäker", måste vi hålla dem manliga normer och berätta för dem "skärpa cupcake".
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

INVESTERA INTE I KRYPTOVALUTOR!

PostPosted by datorissten » Wed Aug 19, 2015 3:55 pm

Tidigare nämndes bitcoin väldigt mycket i media men nu är det betydligt tystare och priset på bitcoin har fallit med ca 80%, de flesta alternativa kryptovalutor har följt efter. Många anhängare till bitcoin förmedlar den fekaktiga bilden att
-bitcoin är decentraliserat
-bitcoin har inga transaktionsavgifter
-bitcoin är anonymt
-bitcoin kommer ersätta dagens pengar

Centraliseringen av bitcoin

När det gäller centraliseringen så har bitcoin en blocktid på 10 minuter vilket innebär att svårigheten att producera nya mynt ökar i takt med att mer datorkraft används för att hålla nätverket säkert så att ett ett nytt block skapas var tionde minut(i snitt), när bitcoin var nytt så behövdes det inte speciellt mycket datorkraft för att lyckas "hitta ett block" och därför kunde vanliga personer mina utan problem. När värdet på bitcoin ökade ökade också intresset för att mina o det blev betydligt svårare att hitta nya block, folk köpte dyra grafikkort(CPU mining blev olönsamt), miningpooler uppstod där de som deltog i miningpoolen fick del på de block(då 50 bitcoin) som poolen lyckades hitta. Senare kom det svindyr specialiserad hårdvara för att mina bitcoin och nätverket blir nu allt mer centraliserat, idag så kontrollerar två miningpooler ca 60% av datakraften och stora företag bildas som endast sysslar med att mina nya bitcoins, vanliga privatpersoner har idag allt mindre möjlighet att delta.

detta problem gäller inte alla kryptovalutor och jag håller på att arbeta på en lösning på dessa problem via mitt projekt odincoin.boards.net/board/1/general-board det finns dock ytterligare problem som helt enkelt inte går att lösa.

Säkerhetsrisker
Även om själva valutan i sig är säker så finns det inget säkert sätt att förvara sina virtuella pengar, det är i praktiken omöjligt att få rätt ifall något skadligt program skäl pengarna vilket händer relativt ofta, det enda sättat att egentligen vara riktigt säker är att köra en lämplig linuxdistribution och att köra program med stängd källkod från en separat disk/dator och starta om den datorn/byta dator till windows för att köra dessa program. Fast även om inget program stjäl pengarna så kan man råka ut för att man glömmer lösenordet till "plånboken", att hårddisken går sönder eller att man förlorar 50 miljoner pga att datorn ligger någonstans begravd under två meter sopor(har hänt).

Alternativa valutor
Jag avråder från att köpa alternativa valutor eftersom ingen av dessa har etablerat sig och väldigt få är lovande, man kan luras att köpa virtuella pengar i tron att dessa skall etablera sig i framtiden med detta blir sällan fallet. Den enda virtuella valutan som används i nämnvärd utsträckning är idag litecoin men i övrigt handlar det mest om att tjäna pengar på naiva investerare som hoppas att de kommer bli stormrika utan att arbeta.

Jag skälv intresserade mig för yacoin efterssom detta använda "proof of stake" samt en ny lovande "proof of work" (en av de bästa faktiskt) algoritm, de hade hyfsad kommunity och snygg logga. Jag valde givetvis att inte investera några pengar av flera skäl
-ett fåtal personer hade nästan alla pengar
-jag insåg att "proof of stake" inte behövdes och dess utom är rent skadligt odincoin.boards.net/thread/5/why-odincoin-using-proof-stake
-Jag insåg att de alternativa valutorna följer bitcoin kursen väl och att detta troligtvis skulle leda till prisfall.
-de hade inte tillräckligt stor community
jag valde att istället lägga tid på mitt egna projekt, valutan misslyckades grovt.

Transaktionsavgifter
transaktionsavgifter är nödvändiga eftersom alla transaktioner måste lagras(det är nödvändigt att förhindra spam) och för att miners skall kunna fortsätta mina när(om) det inte längre produceras nya mynt, detta är dock inget bra system eftersom inkomsten till miners inte blir stabil och förutsätter att folk spenderar pengarna och inte bara sparar dem. Jag har genom mitt egna projekt hittat ett sätt att ge miners en stabil inkomst och har även viss inflation eftersom jag inte anser att kryptovalutor är lämpligt för mer långsiktiga investeringar oavsett och jag vill att folk skall spendera sina mynt inom rimlig tid och inte spara dem in absurdum.

Lågt verkligt värde
Det man betalar för är ettor och nollor, om man betalar dyra pengar för tulpanlökar så får man åtminstone en vacker blomma i framtiden, nästan hela värdet bygger på att den virtuella valutan i framtiden kommer att användas i stor utsträckning vilket kommer skapa efterfrågan(pengarna har naturligtvis ett mycket lite värde pga att de idag används för betalningar i mycket begränsad utsträckning).

Det kommer idag ständigt nya och bättre kryptovalutor och jag personligen tror att det kommer bli nödvändigt att ha flera paralella valutor och kanske även hybidvalutor där man betalar med flera olika kryptovalutor samtidigt, detta är troligtvis det enda sättet att göra valutan säkert bortsett från kortare blocktid odincoin.boards.net/post/8/thread

Man kan också tänka sig att det kommer uppkomma fler lokala valutor, auroracoin är en lokal kryptovaluta för island där de isländska medborgarna har fått 50% av mynten som de kan lösa ut.

Inte uppbackat av skatter/vapen
Detta leder till att folk kan byta till annat betalningsmedel(ex snabb avgiftfri bankbetalning) som staten/banker ger ut, som är reglerat av myndigheter och där man faktiskt har goda möjligheter att få tillbaka pengar ifall man har blivit lurad.

Dagens valutor är uppbackade av nationer och skatten måste betalas i den nationella valutan, man är i praktiken tvungen att använda landets valuta medan det är frivilligt att använda kryptovalutor.
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

Om vi inte tar makten

PostPosted by datorissten » Wed Aug 19, 2015 6:37 pm

Ju längre utvecklingen går desto hårdare metoder kommer det krävas för att vända utvecklingen. I takt med att folkutbytet fortskrider så kommer det bli allt svårare att ta makten via demokratiska val, de kan förbjuda oss att tala sanning men de kan aldrig hindra oss ifrån att döda. I takt med att folkutbytet fortskrider så kommer det krävas allt mer röster bland svenskarna för att ett rasideologiskt parti skall ta makten.

Det kommer bli allt färre trygga platser kvar i Sverige, bostadspriserna i de få trygga områden som finns kvar kommer skena medan de rasar i de områden som utsätts för mångkultur, många kommer tro att de kan fly undan problemen genom att rösta på sverigedemokraterna och bosätta sig i tryggt område vilket givetvis inte är fallet. Att fly landet kommer inte heller hålla i längden så samma utveckling sker i princip alla vita länder, bara i olika takt. I en tid då de styrande inte längre vill oss väl så är revolt inte bara en rättighet, det är en plikt.

Vi kommer se att samhället sakta förfalla, vi kommer få allt fler lagar men dessa kommer främst användas för att jaga oppositionella samtidigt som polisen inte bryr sig om riktiga kriminella. Vi kommer också se att folk åter igen blir beroende av varandra i takt med att att välfärdsstaten förfaller, detta är på många sätt positivt. Vi kommer se allt mer kriminalitet och allt fler brott som etniska svenskar inte skulle tänka sig att göra ex rån och misshandel av pensionärer, vi kommer se allt fler inbrott och att man ständigt måste hålla saker låsta för att inte bli bestulen lika ofta.

När väl svenskarna börjar fatta vad som händer så är de antagligen redan minoritet(omkring 2041), utvecklingen kan visserligen bromsas av att SD kommer till makten men risker är att partiet är ännu mesigare när/om det händer. Vårt hopp är att vi som minoritet kommer kunna ta makten genom organiserat våld, den ariska rasens överlägsenhet kommer då åter igen att visa sig.

De som kommer försöka göra något åt samhällsproblemen kommer klassas som hatare och dömas väldigt hårt i domstolar, samtidigt som straffen rasfrämlingar får för samma förbrytelse blir mycket små. Bilden media formulerar och den faktiska verkligheten kommer glida allt längre ifrån varandra och förtroendet för media kommer fortsätta att sjunka, dock kommer det spela allt mindre roll vad svenskar röstar på pga det stora växande antalet rasfrämlingar med rösträtt.
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

att prioritera barn och familjebildning

PostPosted by datorissten » Thu Aug 20, 2015 6:36 am

Jag gjorde en gång misstaget att se delar av filmen idiocracy, filmen är kass men de har komisk början som handlar om att intelligenta skaffar få barn(de anser aldrig att det är lämpligt) medan dumma föder barn som kaniner pga att de inte tar ansvar. Sanningen är att det finns många rationella skäl för att tidigt skaffa många barn
-kroppen är mer anpassad för det, mindre risk för ex Downs syndrom.
-man kan vara vid liv längre med barnen
-mindre åldersskillnad så att man förstår sig på barnen bättre, man blir mer som en vän och mindre som en tråkig vuxen.
-man har redan spridit sina gener ifall något tråkigt skulle hända.

Många menar att man bör ha jobb och utbildning först, givetvis är det bra med ordnad ekonomi men utbildning i sig gör inte att man blir bättre förälder. Det är inte heller materiella ting som barn idag verkar sakna utan snarare tid med föräldrarna när de är unga.

Det många inte inser är att det inte alls är stabilt att bygga karriär via anställningar, man blir beroende av att andra uppskattar ens arbete och man blir lätt utmanövrerad av psykopater som i själva verket gör ett sämre jobb. Jobb med bättre lön innebär också i regel mer arbete och svårare arbete, även om man tillhör de fåtal som släpps fram så är det inte säkert att ens liv blir bättre. I många fall kan man inte ens göra karriär inom det befintliga företaget utan måste byta, om man är duktig på riktigt är det bästa antagligen att bli konsult.

Det man i första hand bör fokusera på är att man har bra partner som man verkar funka med. Det är knappast optimalt om kvinnan blir gravid genom knullkompis/ONS men om det verkar funka med killen så ser jag ingen anledning att tveka. Någonting som man snabbt märker om man letar tjej är att det är ytterst svårt att hitta en bra tjej och få en fungerande relation som håller, man bör överväga fulmetoder ifall man enbart är ute efter att sprida sina gener.

Mina rekommendationer blir därför
-välj kortare utbildning, helst inte mer än tre år, det bästa är om man ordnar försörjning redan efter gymnasiet.
-styrketräna så att du får acceptabel kropp, träning till failure ger bättre hormonrespons.
-är nyttigt så att du inte blir överviktig och får snyggare ansikte.
-snygga till dig(se nedan på neil strauss)
Image
-börja leta tjej, testa daygame och lär dig att effektivt få kontakt med ett stort antal tjejer.
-ta kontakt med så många tjejer som möjligt, även tjejer som är upptagna, sedan är det bara att vänta på att en bra tjej nappar.
-se till att bli rik, det gör det lättare att attrahera bra tjejer.
-var dominant, hård, var inte snäll mot tjejer som inte förtjänar det, kort sagt var en ordentlig man och inget patetisk fjolla.
-var försiktig med att yttra kontroversiella åsikter för tjejen, lite kan gå men inte för mycket, få tjejer förstår den typen av logiskt tänkande ändå.

Angående nätdejting
de seriösa dejtingsidorna är happypancake, okcupid, mazily. Jag fick mest framgång på chattsidan omegle.com (ungefär 100 gånger effektivare med lite fula trick). Det är av yttersta vikt att ha bra foto, annars blir det svårt att få mer än vänskap(även den biten blir svårare då).

Den stora risken
Det kommer vara mycket svårare att hitta tjej som är lämplig att bilda familj med än att hitta tjej som vill knulla tillfälligt, ungefär 100 gånger svårare. Om man tidigare inte har varit aktiv på relationsmarknaden och börjar leta så är risken stor att man tar första tjejen som visar intresse, det gäller att ha tålamod. Det är lönlöst att kämpa emot sin biologi, den bästa strategin är just därför att man raggar ordentligt och inte väljer någon idiotisk mellanväg, har man bra tjej på gång så är risken liten att man nöjer sig med en värdelös tjej.
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

ATT GÅ MOT STRÖMMEN

PostPosted by datorissten » Thu Aug 20, 2015 1:54 pm

Image
En svaghet i våra samhällen är att endast ett fåtal har de egenskaper som krävs för att leda massan i en bra riktning.

Problemet idag är att den elit bland vita som borde leda oss har byts ut mot judar och ras-förrädare, dessa leder oss i en riktning som är raka motsatsen till det som är bra för oss. Den korkade massan kommer alltid följa den som talar med mest auktoritet och har störst våldspotential, detta gäller inte minst kvinnor.

Hela systemet med dagis, grundskola, gymnasium, högskola har som främsta uppgift att forma medborgarna åt de håll som makten önskar. En definition av mognad är att man börjar följa strömmen istället för att gå sin egen väg, då blir det naturligt att killar mognar senare än tjejer, endast ett fåtal står i längden emot det sociala trycket att konformera sig till massan.

Jag tillhör de få som inte lät mig hjärntvättas utan istället gick åt motsatt riktning, jag har nu insett att min universitetsutbildning i matte och fysik till största del har varit slöseri med tid och att jag måste bygga nätverk bland folk som också har gått emot strömmen och har sunda åsikter.

Våld som maktmedel
Det mest effektiva sättet att påverka är genom våld och hot om våld, det kan dock bli lite kontraproduktivt om man inte har media bakom sig som kan rättfärdiga våldshandlingarna, det blir även problematiskt om man inte har den största våldspotentialen(Hells Angels med flera blir därför väldigt begränsade).
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

VARFÖR JAG LÄMNADE NMR

PostPosted by datorissten » Fri Aug 21, 2015 7:14 am

Jag sökte mig till NMR pga att SvP började falla samman efter valet och jag gillade deras mer radikala framtoning. Det började med att jag frågade ifall de kunde tänka sig att bilda parlamentarisk gren(vilket de gick ut med att de skulle göra några minuter efter att mitt mail skickades).

När jag diskuterade möjligheten att bli medlem i NMR med sinom Lindberg(han hade kört tio mil för att träffa mig) så förklarade han att de ville ha folk som kunde ta kampen på gatan, jag förklarade att detta inte var aktuellt för mig nu så han förklarade att jag bara kunde bli stödmedlem och att jag skulle börja skriva notiser för nordfront vilket jag också började med(fick även 100 klistermärken att sätta upp). Stödmedlem blev jag först i början av 2015 vilket var 300 bortkastade kronor då jag inte fick något för det(vet ej om det var misstag eller medvetet val).

Vissa nazister har försökt tysta mig på olika sätt, en gick så långt att han lotsades vara från antifa och hotade med uthängning om jag inte slutade skriva här och på flashback, tyvärr blev jag aldrig uthängd vilket bevisar att det var en nazist som låg bakom.

Misslyckade försökt till att bli accepterade
smr försöker att framstå som humana och snälla, de säger sig ha förbud mot offensivt våld. De säger sig vara för folkstyre och menar att Hitler var snäll mot judarna och därför en god person. Det hela är mest pinsamt och verkligheten är att det är mestadels defekt folk som söker sig till organisationen. 99.9% avfärdar dem fortfarande som korkade nazister och få tar dem på allvar. Mer allvarligt är att de inte alls har någon politik för en bra genetiskt utveckling hos befolkningen, detta kräver inte ens statlig intervention, räcker med avsaknaden av statlig intervention.

Prat om väpnad revolution
NMR inte är beredda att ta till de metoder som väpnad revolution kräver, de pratar om väpnad revolution för att rättfärdiga deras existens samtidigt som de inte försvarar ex Anders Behring Breivik som avrättade över 70 marxister(en person som inte bara pratade). Personer som använder Breiviks metoder bör givetvis inte vara officiella medborgare av någon organisation utan helst arbeta självständigt(av bland annat juridiska skäl).

Vidare är inte heller väpnad revolution möjligt utan tillräckligt folkligt stöd, krävs åtminstone 10% och smr kommer inte få över 1% pga att de smarta inser att organisationer är skit förr eller senare medan de korkade fortsätter att rösta på sjuklövern. Att få intelligenta människor stödjer smr visar på att deras politik är efterbliven(samma med SD).

Deras program och Klas Lunds avgång
Deras partiprogram som jag tidigare recenserade var extremt vänstervridet, att smr är efterblivna i ekonomiska frågor är inget nyhet, det märkte jag när jag skrev notiser på nordfront.se och efterblivna saker bland annat Pär Öberg skrev. När partiprogrammet lanserades så blev det ännu mer tydligt att smr inte är en seriös organisation. Det mest allvarliga är att det inte finns något fokus på det allra viktigaste, den genetiska utvecklingen hos folket.

Klas Lund avgick i praktiken i samband med att den parlamentariska grenen lanserades, det hela skedde i skedde på ett mycket märkligt sätt då Klas Lund aldrig själv uttalade sig om saken, troligtvis blev han överkörd. Klas Lund var en av få intellektuella inom organisationen och förhoppningsvis kommer fuskbygget att börja rasa snart. Troligtvis kunde inte Klas Lund acceptera riktningen oduglingarna i ledningen ville ta(ideologiskt eller deras strategi), det hjälper inte med en acceptabel ledare om resten av organisationen är genomrutten.

Ny podcast om varför jag lämnade https://vimeo.com/163288433
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

Om breiviks attentat

PostPosted by datorissten » Sat Aug 22, 2015 5:16 am

Lite kort fakta
-han dödade ingen yngre än 14 år.
-utøya var enda politiska sammankomsten han kunde slå mot vid tiden.
-det var främst eliten inom det socialdemokratiska norska bidragspartiet på sommarlägret.
Image
Ylva Helene tycker det var värt att bli skjuten fem gånger för demokratin

Breiviks slutplädering https://www.youtube.com/watch?v=ejD_DGT-JCA det är uppenbart att han är mer psykisk välfungerande och klarsynt än snittet även om han har fel på en del punkter.

Breivik var sionist och frimurare(av obetydlig grad) men detta har lite att göra med attacken i sig, däremot är det möjligt att hans syn på israel påverkade hans val av mål i en negativ riktning. Breiviks plan var att skapa polarisering dvs att partier likt Sverigedemokraterna och Fremskrittspartiet skulle minska till förmån för mer militanta/radikala nationella organisationer, detta misslyckades tyvärr(Norge bytte styre nästa val till stortinget).

Den moraliska aspekten
Enligt den kristna slavmoralen så är det givetvis fel, men om man istället utgår ifrån vad som är bäst för folket i stort så kan man landa i en annan slutsats, Alex Linder kom snabbt fram till att det var rätt av Breivik att genomföra avrättningarna(utifrån vad som är bäst för rasen).

Vi måste vara beredda att ta till betydligt mer hänsynslösa metoder än de Breivik använde för att ta makten, detta är inte önskvärt på något sätt utan tvingas till för att undvika att vi utrotas helt.
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

Det svaghetshyllande samhället

PostPosted by datorissten » Sat Aug 22, 2015 7:34 am

Det är visserligen få som har vaknat upp till det folkutbyte som sker men det är ännu färre som har frigjort sig från det socialistiska svaghetshyllande tankesättet.
Image
Vi lever i en tid där utvecklingsstörda uppvaktas av kungligheter samtidigt som skolsystemet totalt skiter i de duktiga eleverna. Det är ständig debatt om hur vi skall hjälpa arbetslösa, flyktingar, handikappade, osv men väldigt lite om hur vi skall förbättra livet för vanliga människor eller t.o.m direktörer och företagare.

Medan det dysfunktionella likt homosexualitet, kommunism, negrer, osv hyllas så är det ett väldigt stort förakt mot de som är bra människor och detta gäller till stor del även den nationella rörelsen. De som påpekar vad som behöver göras och kommer med konkreta lösningar blir ignorerade, ogillade eller avfärdade som psykopater samtidigt som ledningarna för nationella organisationer presenterar en drömvärld där man skall ta makten på gentlemannamässigt vis och enligt den kristna slavmoralen. Klas Lund har sagt att de medvetet sorterar bort det de kallar för "psykopater och narcissister" (läs: folk som fattar vad som krävs).

Genom att man har gjort svaghet bland folk attraktivt så har man fått just detta, patetiska män och kvinnor som är livrädda för att säga vad de tycker ens för närstående(gällde inte ens sovjetunionen) och som är livrädda för att lösa problem på riktigt. Det har gått så långt att vanligt folk tar avstånd ifrån folk som faktiskt gör något(ja jag tänker på bland annat Breivik).

Jag tror det kommer bli nödvändigt med en hård upprensningsperiod där folk lär sig att uppskatta styrka och förakta svaghet, vi behöver släppa det socialistiska tänkandet och övergå i ett elitistiskt tänkande. Vi måste hylla människor som är starka, handlingskraftiga, intelligenta och modiga och inte acceptera misslyckande in absurdum. Det är de starka människorna som kan föra landet ut ur krisen, inte misslyckade socialfall som försörjer sig genom att leva på medlemsavgifter undersåtarna snällt betalar.
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

Sanningen om psykiatrin

PostPosted by datorissten » Sat Aug 22, 2015 8:01 am

Detta är översatt ifrån http://whitebiocentrism.com/viewtopic.php?f=17&t=2679

Myten om kemisk obalans i hjärnan

För att rättfärdiga förskrivningen av beroendeframkallande mediciner(knark) så har läkemedelsbolag övertygat många människor att psykisk ohälsa är pga en kemisk obalans i hjärnan. Varje gång man har testat för kemiska obalanser(ja det går) så har det visat sig att dessa inte existerar hos individer som inte har använt psykofarmaka. Psykiatriker berättar sanningen

Kemi är inte lösningen på psykisk sjukdom 0 och denna studien visar att den enda kemiska obalansen är den som har uppkommit pga medicinering. Det har även visat sig att ADHD droger fungerar utmärkt hos individer som inte har ADHD diagnos, det är vanligt att studenter tar Adderal i hopp om att få bättre resultat på proven.

En annorlunda psykiatriker är dr amen, han menar att man faktiskt ska kolla på hjärnan innan man ger massa knark till folk(men är fortfarande för att det ska skrivas ut en massa knark, mer än andra psykiatriker 1 2 det finns dock många vetenskapsmän som inte köper det han håller på med 3

Givetvis är det mycket enklare att ta Adderal eller Ritalin mot koncentrationssvårigheter när man studerar, efterfrågan på dessa droger tenderar också tyvärr att mötas på olika sätt. Exempel på sätt att få tag i detta knarket är
-övertyga en psykiatriker att man har ADD/ADHD och på så sätt få knarket gratis eller väldigt billigt 4
-köpa det ifrån någon som får det utskrivet.
-köpa det online eller liknande.

Jag tror anledningen till den stora användningen av dessa droger är målet/förväntningarna att alla ska utbilda sig i många år, en stor del av befolkningen har svårt för matte eller annat teoretiskt och vänder sig därför till dessa droger i ren desperation. Jag hade också jättesvårt att fokusera på vissa mattekurser(värre än många med ADHD diagnos) men ändå klarade jag dem, det är möjligt att jag hade kunnat få bättre betyg på någon kurs med hjälp av knark med det hade inte varit värt det.

Det råder ingen tvekan om att de flesta människor har defekta hjärnor, väldigt få har nära ideala hjärnor. Psykisk sjukdom är inte binärt utan kontinuerligt där vissa personer är mer funktionella än andra. Vissa individer är väldigt välfungerande på vissa punkter och handikappade på andra. Vi är alla galna

http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/Adderall

Oppositional Defiant Disorder

Det är oroande att det som innan kallades tonårsuppror alternativt trotsåldern nu kan klassas som psykisk sjukdom, för diagnosen ODD behöver man uppfylla 4 av följande

1. Often loses temper.
2. Is often touchy or easily annoyed.
3. Is often angry and resentful.
4. Often argues with authority figures or for children and adolescents with adults.
5. Often actively defies or refuses to comply with requests from authority figures or with rules.
6. Often deliberately annoys others.
7. Often blames others for his or her mistakes or misbehavior.
8. Has been spiteful or vindictive at least twice within the past 6 months.

Självklart vill judarna använda denna diagnosen får att "behandla" dissidenter emot deras vilja, historien visar att detta är väldigt sannolikt att hända ifall judarna får starkare grepp över makten. Straybullet aka Martin Ekedahl (svensk dissident) blev tvångsvårdat på psykiatrin för depression trots att han aldrig motsatta sig behandlingen, han blev senare utskriven. Man bör definitivt INTE uppsöka öppenvården om man är ex deprimerad, man kan då flyttas över till tvångsvård och tvingas genomgå behandlingar emot ens vilja.

Rosenhan experimentet.
Detta var väldigt pinsamt för psykiatrin som vetenskap och visade att det inte är möjligt att sätta tillförlitliga diagnoser genom att bara observera folk 5 pinsamt nog förstod patienterna att de var journalister medan psykiatrikerna trodde att de höll på med maniskt skrivande. Idag är problemet mestadels att en massa psykiskt sjuka individer är lösa i samhället, Kristendom är en mycket svårbehandlad folk av schizofreni då patienten stenhårt tror på sina vanföreställningar och inte har sjukdomsinsikt, dessutom är dessa vanföreställningar i regel bekräftade av andra runtomkring patienten. Marxism är också väldigt svårt att behandla utan att döda patienten.

Att folk lotsas vara psykiskt sjuka är mer vanligt än vad folk inser, vi har av 5 sett att det är svårt att skilja de som är psykiskt sjuka ifrån de som lotsas vara psykiskt sjuka för att få olika former av 'fördelar'.

Om autism/asperger
Autism var från början en specifik diagnos för individer(mest barn) med mycket svåra problem. En flicka med autism berättade att hon kände sig tvungen att slå med armarna för att det kändes som kroppen brann 6

Numera har man istället ett autism spektrum där diagnosen sätts om barnet uppvisar olika former av socialt avvikande beteende. Problemet med den nuvarande definitionen är att det finns många olika förklaringar till att barn uppvisar dessa beteenden exempelvis OCD, ADHD-PI, social ångest, hög intelligens, osv.
Image
Den rimliga förklaringen till detta är extrem överdiagnostisering där barn för bokstavskombinationen ASD bara för att de är annorlunda, tror inte längre på att vaccin skulle förklara detta. Problemet när man sätter en diagnos är att man då förstör självförtroendet för individen vilket resulterar i att barnen blir sin diagnos och att det är diagnosen i sig som leder till problemen.
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

LJUDGUIDE

PostPosted by datorissten » Sun Aug 23, 2015 8:58 am

När man spelar upp en ljudfil så ser kedjan ut på följande sätt

ljudfil -> dac -> förstärkare -> högtalare

Oavsätt om man streamar via ex spotify eller spelar upp musiken från lokalt sparade filer så är de olika ljudformaten som förekommer de samma. Idag används i regel inte okomprimerade format(ex wave) utan ljudet komprimeras antingen förlustfritt(oftast FLAC) eller med förstörande komprimering(mp3, ogg vorbis).

Spotify premium erbjuder ogg vorbis q90, spotify free/open/unlimited erbjuder ogg vorbis q50, Om man har musik sparat lokalt är det oftast mp3 320kbps eller mp3 V0. Jag personligen har under blindtester kommit fram till att inte ens ogg vorbis q100(~500kbps) är transparent och att det inte heller krävs speciellt bra ljudsystem för att man skall höra skillnaden. Fördelen med flac framför ex mp3 är dels att brusgolvet är mycket högre men även att frekvensgången är betydligt bättre.

Det som avgör hur bra ljudet blir är följande
1. hur bra låten är inspelad och mastrad(oftast mycket tveksamt)
2. högtalarna
3. ljudformatet
4. rummet, högtalarens position och lyssnarens position
5. elektronik(förstärkare, dac, osv)

Genom mätningar kan man avgöra hur bra olika högtalare presterar, det viktigast är frekvensgången+fasgång eller inpunsrespons. högtalare är inte perfekta utan kommer spela upp olika frekvenser med olika intensitet och med fasförskjutning, detta beror på att att högtalaren har en viss inpulsrespons som bestämmer dess frekvensgång. Pga hur fouriertransformen fungerar finns det endast en frekvensgång för varje impulsrespons. Rummet, högtalarens position och lyssnarens position kommer också att spela in för frekvensgången.
http://www.zaphaudio.com/evaluation.html

Det som också är viktigt är effekttålighet och (icke lineär) dist, inga komponenter är lineära och detta är främst ett problem för högtalarelement, efterssom elementen inte uppfört sig lineär kommer det uppstå övertoner. När en högtalarelementet får sinus signal in så kommer ljudvågen ut att ha en annorlunda form som kan delas upp i olika sinusvågor som är en heltalsmultippel gånger frekvensen in.

Exakt hur stort frekvensområde högtalare bör innefatta är ett omdiskuterat ämne. Man brukar säga att människan hör 20...20000hz men detta betyder inte att en 10hz ton än obetydlig, när det gäller de lägre frekvenserna så kan man uppfatta dessa om de har tillräcklig intensitet eller ifall man känner att tryckvågen. Över 20000hz är mer kontroversiellt, exakt hur högt upp folk hör varierar men över 23000hz är mycket ovanligt.

En studie har visat att även frekvenser en bra bit över 20000hz kan påverka musikupplevelsen jn.physiology.org/content/83/6/3548 en person på faktiskt.se skrev att flera forskare har försökt att replikera detta har misslyckats, jag har inte hittat några av dessa studier i läsbar form och kan därför inte ta ställning till dessa. cd skivor är begränsade till 22050hz pga nyquist teoremet(i praktiken blir frekvensgången 0...21000hz pga svårigheter att göra allt för branta lågpassfilter). De flesta microfoner har rätt begränsad frekvensgång(ibland endast upp till 16000hz), undantaget är earthworks qtc-50 vilket troligtvis är den bästa microfonen på marknaden till en kostnad på endast 15000kr. Det finns endast ett fåtal diskanter som presterar acceptabelt över 20000hz och sådana används sällan i färdiga högtalare.

Loudness war
Skivbolag förstör ofta inspelningar endast för att åstakomma hög ljudvolym, detta har lett till att vissa låter till och med kan låta sämre på bra anläggningar
http://www.youtube.com/watch?v=3Gmex_4hreQ
http://www.youtube.com/watch?v=IE4wVwoFdYg
dynamicrangeday.co.uk/about/

Loudness war är främst ett problem när det gäller CD och streaming medan andra format ex vinyl, dvd-audio, sacd, mm inte drabbas av det lika hårt. Detta är den verkliga orsaken till att vinyl/LP oftast låter bättre än cd trots att cd formatet är tekniskt överlägset. När det gäller vinyl så bör man faktiskt digitalisera skivorna så fort som möjligt efterssom kvalitén försämras varje gång skivan spelas.

Det finns inget magik i ljud utan det är ren fysik som bestämmer resultatet(hur vi uppfattar ljud är däremot mer komplicerat) man bör alltid i första hand gå efter mätningar då dessa är betydligt mer tillförlitliga än subjektiva lyssningar(man uppfattar ljud olika). Speciellt när det gäller förstärkare bör man gå efter mätningar eftersom det i regel är svårt att höra skillnad mellan förstärkare så länge man håller sig inom rimlig belastning, vissa förstärkare klarar fler watt innan man hör dist än andra och olika högtalare kräver olika mycket effekt för att kunna nyttjas till max.

5 Anledningar till att Spotify suger

1 - utbudet är värdelöst, problemet är att spotify användare ofta inte har använt andra alternativ och därför inte inser hur begränsade de är
2 - inlåsningseffekten, man blir låst till en tjänst som ett vinstdrivande företag tillhandahåller, deras strategi är att få folk att börja använde spotify free alternativt få tjänsten när de tecknar Telia-abbonemang för att folk skall bli beroende av tjänsten, sedan så stramar de åt möjligheten att använda tjänsten gratis och alla tjänster utom spotify premium ligger på högst ogg q50 eller ~160kbps
3 - skivbolag har inget intresse av att tillhandahålla musik av god kvalité till streamingtjänster, tvärt om www.mattmontag.com/music/univ...ible-watermark
4 - ljudkvalitén spotify erbjuder är högst ogg vorbis q90 vilket är otillräckligt i många sammanhang(förutsatt att låten inte redan är förstörd från skrivbolaget) och hur kan man veta att de flesta låtar ens ligger på det? det finns andra tjänster där lossless streaming erbjuds och T.O.M studio master i över 44.1 KS/s
5 - ingen frihet att göra vad man vill med musiken tillskillnad mot om man använder sig av FLAC filer.

Samtidigt förstår jag att folk använder spotify i brist på alternativ, det finns alternativ till spotify tyvärr är ett problem brist på bra lagliga alternativ men det börjar röra sig år rätt håll.
-youtube är bättre ifall man vill upptäcka ny musik
-Qobuz.com (tyvärr endast på franska) erbjuder lossless streaming, tyvärr så är detta ingen garanti för bra ljudkvalité då skivbolag ofta använder tveksamma, qubuz erbjuder också försäljning av musik i studiokvalité.
-Tidal har börjat erbjuda lossless streaming, testade i 30 dagar men var svårt att hitta ny bra musik som jag inte redan hade som FLAC på datorn.
-det finns sidor som säljer musik till nedladdning såsom hdtracks.com denna sidan har fått mycket skit på forum för att de "lurar på folk musik med bättre bitrate/samplingrate när man inte kan höra skillnad", ofta är dessa låtar bättre mastrade och man kan på egen hand testa ifall man har skillnad ifall man konverterar ner musiken till CD kvalité. många skivbolag erbjuder också nedladdning direkt från deras sida.
-man kan använda torrentsidor såsom what.cd, thepiratebay.sx, waffles.fm . Man blir medlem på what.cd genom via intervju www.whatinterviewprep.com/
-man kan köpa musiken fysiskt vilket många har glömt bort

Ex på sidor som säljer FLAC reviews.cnet.com/8301-33199_7...ed_fragment_=#!
www.96khz.org/
pcaudiophile.ru/index.php?id=31
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

Den sexuella revolutionens baksida

PostPosted by datorissten » Sun Aug 23, 2015 9:06 am

Image
Nackdelarna med att folk knullar runt är följande
-ökad spridning av könssjukdomar, många tror felaktigt att kondom alltid skyddar men det minskar bara risken dess utom vill många inte använda dem pga minskad känsla.
-kvinnor som använder P-piller skadar sin hälsa, vissa dör av blodproppar.
-kvinnorna samlas vid ett fåtal män(kanske 20%) övriga måste lägga väldigt mycket arbete för att få ens tillfällig sexuell partner, detta skadar produktiviteten i samhället.
-familjer upplöses och kvinnor väljer att döda sina barn.
-speciellt kvinnor lider psykologisk skada av att knulla runt, sex är ett väldigt kraftfullt medel för att knyta an till någon och är inget man bör göra i underhållningssyfte.

I denna videon hävdades att risken minskade risken för könssjukdom(enligt studier) med 30% för herpes, 50...70% för HPV, 50% för klamydia och syfilis när kondom användes. Jag valde att själv försöka hitta info och fick fram följande

http://www.webmd.com/genital-herpes/new ... tal-herpes Researchers "found consistent condom users have about a 30% lower risk of contracting genital herpes than those who never used condoms."

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1745001/ 61% minskad risk för klamydia

http://www.aidsmap.com/Consistent-condo ... tem2586980 70...86% minskad risk för HIV.

När det gäller graviditet så minskar kondom chansen för detta med 98% om den används korrekt och 85% vid normal användning, rimligtvis borde skyddet för könssjukdomar vara betydligt lägre vilket också studier verkar visa.
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

Angående social isolering

PostPosted by datorissten » Mon Aug 24, 2015 11:15 am

Jag har under både högskolan och gymnasiet varit socialt aktiv, det hela började ändras i takt med mina högskolestudier fortskred(via pendling) och blev värre när jag bytte från fysik till matte, i takt med att jag blev mer isolerad så började jag också radikaliserar då jag inte längre kände det sociala trycket att radikaliseras.
Image
Prickar illustrerar människor på den ideologiska cirkeln(typ 7000 slumpvist utvalda människor)

Jag har aldrig haft speciellt mycket kontakt via nationella föreningar(SvP eller NMR) utan har mest varit aktiv på olika internetforum, detta har inneburit att jag har tagit del sv information från många håll istället för att att endast ta del av organisationens åsikter.

Alex Linder och William Pierce har bidragit mycket till mina personliga åsikter, jag började också ta röra mig bort från NMR:s vänstervridna synsätt i många frågor(var en lång process) och jag började istället forma mina egna åsikter.
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

Min syn på droger

PostPosted by datorissten » Mon Aug 24, 2015 2:23 pm

Kemiska substanser är inte och har aldrig varit en långsiktig lösning på psykiska problem, det ger effekt till en början men med tiden så ställer hjärnan in sig och då måste dosen ökas för fortsatt verkan och om dosen sänks blir tillståndet ännu värre(spelar ingen roll huruvida man kallar kallar det knark eller psykofarmaka).

Även stimulans från ex pornografi och facebook kan bli problematiskt pga att hjärnan ställer in sig efter konstant höga dopaminnivåer genom att receptorerna för dessa dör ut, resultatet av missbruk är att dosen måste öka exponentiellt för fortsatt effekt vilket givetvis inte är hållbart i längden. Läkemedelsbolag motiverar utskrivning av psykofarmaka genom att det skulle finnas en kemisk obalans i hjärnan(några bevis för detta finns givetvis inte).

Man måste gå till roten till de psykiska problem folk har, ofta kan det vara brist på social interaktion och brist på meningsfull sysselsättning, lägg till den svåra situationen i dagens samhälle där utvecklingen ständigt går åt negativ riktning och är väldigt svår att stoppa. Man bör även titta mer på vilken effekt kost och träning har för att förebygga psykisk ohälsa och förbättra den psykiska hälsan hos drabbade.

https://www.ted.com/talks/johann_hari_e ... n_is_wrong

När det gäller svår depression så hjälper det inte heller med psykofarmaka utan då har de endast ECT(elchockbehandling) att erbjuda, denna behandlingsform är kontroversiell men det är det enda som verkar hjälpa av konventionell behandling. Jag skall vara tydligt med att jag motsätter mig psykiatrisk tvångsvård eller att över huvud tagit tvinga folk till medicinsk behandling då jag inte anser att staten skall styra över detta.
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

Regler för rasfrämlingar

PostPosted by datorissten » Mon Aug 24, 2015 8:44 pm

Vissa nationella menar att alla rasfrämlingar tvunget måste avlägsnas från Sverige/Norden, detta är dock felaktigt. Skötsamma rasfrämlingar som rasblandar sig är dock ett större problem än de som är kriminella eller lever på bidrag. Följande villkor bör gälla
-rasblandning inom landets gränser är strängt förbjudet, detta resulterar i att hela familjen utvisas.
-rasfrämlingar får inte vara kriminella och kan inte leva på bidrag.
-skattegolv införs för rasfrämlingar ex 20000/månad.
-inga jobb i offentlig sektor får gå till rasfrämlingar*.
-det blir förbjudet för rasfrämlingar att bära vapen* och de får inte rösta i några val.
-rasfrämlingar får utgöra högst ca 1% av befolkningen inom nordens gränser, det kan bli nödvändigt med ettbarnspolitik för vissa rasfrämlingar.

*vissa undantas ex japaner, undantag kan behöva göras när det gäller sjukvård pga det vidriga utbildningssystemet som hindrar svenskar ifrån att bli läkare i tillräckligt antal.

Ledande främlingar som driver företag kan ge välstånd men de kan samtidigt bli ett hot ifall de växer sig för starka, med mitt styrelseskick så innebär detta knappast något hot, det som istället är ett hot mot oss är de fientligt sinnade individer i andra länder som kan använda sin ekonomiska makt till att få igång krig mot oss(Ryssland hotas av detta).
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

Invandring och altruism

PostPosted by datorissten » Mon Aug 24, 2015 9:11 pm

Om man korkat nog har som mål att hjälpa hela världen så är invandring en mycket kostnadsineffektiv metod. Den vita rasen har under flera undra år gynnat främmande raser genom exempelvis kolonisationen och bistånd, om man har som mål att skapa en bra värld för alla så är det direkt nödvändigt att den ariska/vita rasen överlever och utvecklas i en bra riktning.

Den numera uteslutna Gustaf Kasselstrand förklarade det hela på ett mycket bra sätt hur man kan hjälpa flyktingar mycket mer effektivt i närområden, detta är inget jag själv fokuserar på eftersom jag inte anser att staten skall lägga pengar på att hjälpa rasfrämlingar över huvud taget, om folk vill göra det med egna pengar är det en annan sak.

Invandring från ett underutvecklat land till ett utvecklat är dåligt för båda parter, det utvecklade landet får in en rasligt underlägsen underklass och det underutvecklade landet förlorar sin överklass(oftast dessa som flyr). Det som istället hade gynnat båda parter är om de genetiskt underlägsna i Norden hade lämnat och bosatt sig i Afrika istället(höjer båda länders snittintelligens).
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

Angående slöseriet med skattepengar

PostPosted by datorissten » Tue Aug 25, 2015 6:41 am


Jag såg för ett tag sedan en film om slöseriet med skattepengar, givetvis tog de över huvud taget inte upp invandringens kostnader och det omoraliska att tvinga på hela svenska folkets logikbefriat altruism.

Ett fundamentalt problem med socialism är att det oftast leder till att skattepengar används väldigt ineffektivt och man tar pengar från folk som har gjort sig förtjänt av dem genom hårt arbete och ger de till folk som inte förtjänar dem. Man måste inse att staten har begränsat med ledarkapacitet och därför bör prioritera bland dess verksamheter.

Ett företag som konsekvent slösar med pengar och gör allvarliga felsatsningar kommer antagligen gå i konkurs, ett undantag är gammelmedia som vägrar lägga ner. Om en stat gör allvarliga felsatsningar med skattepengar så kan folk inte välja bort staten, därför är det viktigt med ett bra styrelseskick och att man har statlig inblandning i rätt frågor.

nästa sida
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

PreviousNext

Return to för kapitalism, sexism och darwinism

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron