elitisten

Populistiskt partiprogram https://www.docdroid.net/GRLVAUS/

min svenska blogg topic2.html staten är problemet, invandrarna är symptomet.

elitisten

PostPosted by datorissten » Fri Aug 14, 2015 8:50 pm

Datorissten

MÄNNISKORS OLIKA VÄRDE

Tänk dig att det finns två personer på en båt, den ena är en 60 år gammal kriminell neger som har mördat 5 personer, den andra är en 24 år gammal framgångsrik företagare som genererar arbetstillfällen, båten sjunker och du kan bara rädda livet på en, vilket räddar du?

Alla normalt funtade(vita) människor räddar naturligtvis företagaren.

Om man skall dra allas lika värde till sin yttersta gräns så skulle detta även innefatta djur dvs att en ko, fluga, groda, fisk, människa alla har samma värde, detta blir förstås absurt då flugor och fiskar inte alls har medvetande på samma sätt som människor, även när det gäller människor så finns det ex utvecklingsstörda som har såpass skadade hjärnor att de knappast kan ha något riktigt medvetande men det läggs ändå pengar på dessa individer så att de kan klara sig.

En annan aspekt att väga in är hur mycket tid någon har kvar att leva, om man skall donera ett organ så vill man naturligtvis helst att detta skall gå till någon som har mycket av sitt liv kvar och inte en person som dör inom några år oavsett.

En normal människa hjälper i första hand släkten och folk som står än nära, i andra hand kommer kanske det svenska folket(SvP:s definition) och sedan de länder som är lika sverige. Vi människor är evolutionärt skapta för att värdera våra barn mer än en främmande person och även vår egen ras framför andra raser.

Alla folk bör sträva efter att bevara sig själva och inte gå rasligt självmord, judarna har insett detta men då har också ashkanazi judarna högre snitt iq än svenskarna(112 mot 98). Jag personligen är smartare än de flesta ashkanazi judar enligt alla iq test och jag förstår därför det olämpliga att försöka byta ut svenskarna mot negrer.

Genom historien så har det blivit tydligt att vita män är de som bygger upp det mesta av det moderna samhället, det är ingen slump att sydafrika under vitt styra snabbt blev ett rikt land och sedan började förfalla när de vita var dumma nog att skänka bort landet till negrerna, i sydafrika så har det nu införts diskriminerande lagar emot de 7% vita som finns i landet och trots alla vidriga socialistiska och diskriminerande reformer så har de vita fortfarande det bättre. En person med stora mentala färdigheter måste värderas högre än en korkad person, däremot så kan man inte fastställa en persons värde genom några matematiska formler.
Image
Pjäserna i Fischer Random har olika värde eftersom de kan användas på olika sätt.

När man arbetar och betalar skatt så skall en inkomst förhoppningsvis spegla den insats man gör för samhället, en framgångsrik företagare tjänar mycket pengar men kommer också generera vänstånd åt andra, det är därför rimligt att företagaren kan ha högre levnadsstandard än en arbetslös som lever på andras hårda arbete.

Matematiskt bevis för människors olika värde
Låt oss anta att alla människor är lika mycket värda. En läkare och två andra personer sitter på en sjunkande båt och du kan antingen rädda läkaren eller två andra personer, problematiken är att läkaren kommer kunna rädda livet på 10 personer mer än de andra två personerna tillsammans, allas lika värde ger att läkaren är värd än de andra personerna på båten eftersom de personer läkaren kan rädda och läkaren tillsammans blir 11 personer vilket också innebär att läkaren är mer värt än de två andra personerna vilket är en motsägelse.

Om vi istället antar en ren altruistisk syn så motsäger detta också att alla skulle vara lika värdefulla. Idag så försörjer Europa och USA Afrika med bistånd vilket är möjligt tack vare att Europa och USA fortfarande är någorlunda fungerande(allt är relativt). Om man endast har som mål att så många som möjligt skall leva innebär detta att vissa individer blir mer värdefulla och den optimala politiken blir annorlunda beroende på om man tänker långsiktigt eller kortsiktigt, vissa äldre personer skall kanske dö snart medan andra unga har hela livet framför sig och därför är det naturligt att man prioriterar unga personer i krissituationer(vilket också av någon anledning är politiskt korrekt).

Människovärde ur ett biologiskt perspektiv.
En psykiskt välfungerande människa prioriterar sina egna barn framför andra barn eftersom detta ger evolutionära fördelar, Man kan förenkla det till att värder avtar exponentiellt med det genetiska avståndet, på längre sikt är folket viktigare än dina gener specifikt eftersom vi endast för 50% av generna vidare varje generation. Det hela blir mer komplicerat av att vissa människor är värdefulla genom att de kan hjälpa andra och en neger från Afrika kan därför vara mer värdefull än en svensk i teorin. Det genetiska avståndet till din fru är längre än det genetiska avståndet till många främmande svenskar men din fru/man är ändå värdefull eftersom hen hjälper dig att före dina gener vidare(tills en viss ålder iallafall).
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

myten om absolut moral

PostPosted by datorissten » Fri Aug 14, 2015 8:55 pm

Det finns ingen objektiv moraliskt standard kring rätt och fel. Ens handlingar har däremot konsekvenser som man kan gilla och ogilla. De som är mäktiga kan pracka på massorna sin moral, naturens lagar avgör vilka som blir vinnare och förlorare 0 1 2

Världen kommer aldrig bli som man själv vill, man måste kompromissa för att komma någonstans. Det är mycket möjligt att flera av de Breivik avrättade hade blivit bra människor. Man får göra det bästa av situationen och inte fokusera för mycket på hur enskilda personer påverkas, ibland måste man offra ett mindre antal människor för att uppnå ett större mål.

Moral varierar kraftigt mellan tider och platser, genom att hänvisa till moral kan man få folk att göra det man vill dem att göra. Först när man inser att det inte finns någon objektiv standard för moral så kan man bli en verkligt fri man.

Liv efter döden?
Om det finns liv efter döden(tänker reinkarnation) så förändrar det saker enormt, resultaten av de beslut man tar blir då helt annorlunda. Det är inte så farligt att dö om man reinkarneras igen. Har utvecklat detta till religionen vintologi och slutsatserna är minst sagt intressanta.

Ifall man försämrar genpoolen så kommer det drabba kommande generationer genom att de får leva med sämre gener, om reinkarnation sker så vinner alla på att de med kassa gener sorteras bort.
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

PROBLEMET MED DEN NATIONELLA RÖRELSEN

PostPosted by datorissten » Fri Aug 14, 2015 9:25 pm

Nu har även Svenskarnas parti officiellt klappat ihop(i praktiken skedde det redan efter valet). Problemet var inte brist på pengar utan brist på kompetent ledning.

Ett genomgående mönster med dessa rörelser är att de har suttit folk i toppen som har gjort av med pengarna samtidigt som medlemmar måste betala för material, resor, osv. Ex fick björn björkkvist lön för att vansköta realisten, "straybullet" fick inget betalt för sitt arbete och chefsideologen Martin Ekedahl uteslöts efter interna motsättningar.

De som leder dessa organisationer saknar alltid bra jobb. Stefan Jacobsson och Anders Ärleskog jobbade som betonghåltagare samtidigt som de skötte partiverksamhet, SvP leddes av vanliga människor med vanliga arbeten vilket kan låta trevligt men tyvärr så krävs det mer än så för att lyckas idag. SvP lyckades inte sköta sina hemsidor trots de stora resurser de hade till sitt förfogande.

Sverigedemokraterna kan kompensera inkompetent ledning med att partiet är inarbetat och att de har enorma resurser till sitt förfogande.

Klas Lund(NMR) verkar hyfsat intellektuell(trots sin bakgrund) och har lyckades hålla ihop organisationer under lång tid, han drog dock inte folk till sig som var intellektuella och han har nu lämnat ledningen under märkliga omständigheter, jag avråder nationella ifrån att gå med i NMR topic2-80.html#p100

Vägen framåt är istället att nationella driver företag och tar kontroll över media, om situationen blir för svår i Sverige kan man alltid flytta verksamheten utomlands, detta förutsätter att vi har en ideologi som tilltalar de bästa av folket och inte de sämsta.

Följande egenskaper bör ledaren för organisationen ha
-erfarenhet av att driva framgångsrika företag
-intelligent
-våga hålla ordentliga tal och prata från hjärtat(titta på Hitler) någon riktigt bra talare har jag inte sett än
-vara mycket påläst om dagens situation.

Ledaren för gyllene gryning är matematiker vilket jag tror har hjälpt.

Övertro på socialism och staten
Det är tydligt att mycket av dagens problem beror på välfärdsstaten, länder som inte erbjuder våra bidrag har sällan några nämnvärda problem med massinvandring av rasfrämglingar. Statliga 'lösningar' tenderar också att bli inhumana och ineffektiva(titta bara på tvångssteriliseringarna som skedde tills 1976). Om man behöver rensa upp i landet så är det nog bäst att låta frivilliga från folket göra grovjobbet genom att våld mot dessa avkriminaliseras, givetvis skall de först få möjlighet att lämna landet frivilligt.

Genomgående inom den nationella rörelsen är också fientlighet mot kapitalism trots att detta är ett väldigt bra sätt att se till att kompetenta människor och att resurser används så effektivt som möjligt. Genom hård kapitalism så kan man sortera bort oduglingar så att endast de starka lever vidare. NMR (iallafall Pär Öberg) verkar förespråka en vänsterpolitik i ekonomiska frågor, detta skulle innebära katastrof om man menar till vänster om moderaterna. Jag vågar hävda att det som gjorde tredje riket framgångsrikt ekonomiskt inte var deras penningsystem(som många nationella vill hävda) utan deras låga skatter(13%).
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

Behovet av nya organisationer

PostPosted by datorissten » Fri Aug 14, 2015 9:52 pm

Den nationella rörelsen är i praktiken död trots stort folkligt missnöje, det är nu bråttom med att prova nya mer effektiva vägar och använda fungerande metoder.

Behovet av en religiös grund
Religion är något naturligt och något som behövs, problemet är att de gamla religionerna har blivit omoderna och att många(speciellt kristendomen) inte är speciellt bra för den vita rasen. Det profeten William Luther Pierce gjorde var att försöka härleda en religion utifrån naturens eviga lagar och kalla det "cosmotheism", detta är en utmärkt grund att stå på. Jag ser gärna att vi köper upp en kyrka(om möjligt) och tar bort de kristna korsen mm.

William Luther Pierce wrote:Vi behöver etik, vi behöver värden och normer, vi behöver en världsåskådning. Om man vill kalla de sakerna en religion så är det religion vi behöver. Man kan också välja att kalla det en filosofi för livet. Oavsett vad vi kallar det så måste det vara ett uttryck för våran medfödda ariska natur. Det måste vara ledande för uppdraget om rasliga framsteg.


Just nu utvecklar jag en ny religion topic6.html vilket är vad jag själv tror på. Först när man har en bra religiös grund så kan man bestämma vad son är önskvärt och icke önskvärt, detta beror naturligtvis på ens preferenser men inget vettig människa motsätter sig en förbättring av genpoolen.

Strategi
Tanken är att vända sig till landets elit(företagare och intellektuella inom den nationella rörelsen). Genom media och underhållning(ex datorspel) skall vi påverka massan i en bättre riktning för att på så sätt kunna vända utvecklingen till rätt håll, brakar demokratin ihop för mycket så blir väpnad revolution vägen framåt.

För att finansiera seriös verksamhet så är det direkt nödvändigt att ha en ordentlig inkomstkälla, det är idag svårt att tjäna pengar på media och man bör därför ha annan vinstdrivande verksamhet att plocka pengar ifrån. Om man anser att man är lämpad att driva ett land så bör man kunna bygga upp ett lönsamt företag, när man har det så blir det ekonomiska inget problem. En del pengar man tjänar genom företagande kan användas till att heltidsanställa folk inom media(videoformatet behöver användas mer), man kan också utveckla egna spel samt producera musik.

Som förebild har jag Nationall Alliance http://natall.com/ http://whitebiocentrism.com/

Behovet av ett nytt högerparti
Eftersom alla riksdagspartier+smr är extremt vänstervridna så finns det utrymme för ett parti med vettig politik i ekonomiska frågor. Det bästa vore om man kunde få kontroll över 175 riksdagsplatser och på så sätt kunna ersätta demokratin med http://tinyurl.com/elitstyre

populistiskt partiprogram https://www.docdroid.net/GRLVAUS/

Video0 video1 video2 video3 video4 video5

Partistruktur
Partiet kommer bestå av en styrelse(5 personer), hedersmedlemmar(rösträtt), medlemmar(rätt att delta på diverse möten), stödmedlemmar(bidrar bara ekonomiskt. Partistyrelsen är högsta beslutande organ och kan med omedelbar verkan lägga till eller ta bort medlemmar/hedersmedlemmar om den är enig. Medlemmar i partistyrelsen utser första till fjärde ersättare/efterträdare.

En medlem i styrelsen kan begära att stadgarna, styrelsens sammansättning eller vilka som är medlemmar ändras enligt följande

i omröstningen kommer det vara möjligt att rösta på det nuvarande systemet och de förslag som har lagts. Omröstningen ogiltigförklaras och stoppas ifall inte de nya förslagen tillsammans vinner med tillräcklig marginal(motsvarande 10% av de röstberättigade för varje medlem i styrelsen som motsätter sig) annars hålls ny omgång ifall inget förslag får över 50% av rösterna. I en ny valomgång så kan man rösta på de största av de nya förslagen som tillsammans fick över 50% av rösterna(av de som lades på ett nytt förslag) samt den befintliga styrelsen.

Endast hedersmedlemmar får rösta och de har en röst var.


Prövotid för nya hedersmedlemmar
Styrelsen kan* välja ut personer som blir hedersmedlemmar efter att prövotiden har löpt ut. Hedersmedlemmen får då rösträtt först efter ett visst datum(360 till 760 dagar efter styrelsemötet) och kan omedelbart uteslutas*. En hedersmedlem kan självmant avsluta sitt medlemskap och detta verkställs då omedelbart.

Syftet med detta är att förhindra att tveksamma uteslutningar sker eller att individer som inte borde få vara hedersmedlemmar accepteras som detta. Styrelsen måste vara för att utesluta en hedersmedlem, det är räcker med att 4 av 5 i styrelsen röstar om hedersmedlemskapet har gällt mindre än 400 dagar.

*Kräver 3 fler JA röster än Nej röster på styrelsemötet, exempelvis 4 för och 1 emot. Kortare prövotid(90 till 359 dagar) kräver 4 rösters marginal.
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

VARFÖR INTEGRATION/ASSIMILERING ÄR DÅLIGT

PostPosted by datorissten » Sat Aug 15, 2015 6:14 pm

samtliga 8 riksdagspartier pratar om att invandrare och svenskar måste anpassa sig till varandra, sverigedemokraternas syn är att invandrarna skall anpassa sig för att komma in i det svenska samhället medan de andra partiernas syn mer består av att även svenskarna skall behöva anpassa sig.
Image
Frågan är om speciellt många svenskar eller invandrare ens vill ha integration? min uppfattning är att detta är påtvingat ovanifrån och att såväl svenskar som invandrare föredrar att leva för sig själva. integration innebär slutet för två kulturer medan assimilation innebär slutet för den ena kulturen, i vilket fall så är det inget man bör eftersträva med undantaget för väldigt närbesläktade folkslag ex danskar.

Integration leder på sikt till rasblandning och sämre genpool, oavsett hur intelligensen påverkas så är det fel att låta vårt folk utrotas.

Att ha två skilda kulturer under samma styre är inte heller något man bör eftersträva, folk bör vara självbestämmande och den bästa lösningen för alla är därför att man hjälper folk att åka tillbaka till sina hemländer först(man provar först på frivillig basis). Det är inte på något sätt dåligt att invandrare semestrar i hemlandet, problemet är att de senare återvänder till Sverige.

Kevin Alfred Strom gjorde ett bra radioprogram om rasbiologi i tre delar 1 2 3
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

VARFÖR RASBLANDNING ÄR DÅLIGT

PostPosted by datorissten » Sat Aug 15, 2015 8:37 pm

Image
Medan nyheterna har haft flera inslag om att en svensk hästras är utrotningshotad så talas det inget om att det svenska folket är utrotningshotat.

Många tror felaktigt att avkomman blir friskare desto större det genetiska avståndet är vilket är direkt felaktigt. Givetvis är systematiskt kusingifte är skadligt vilket araberna är ett bra exempel på men det innebär det bara nackdelar att rasblanda sig med ex en neger. Notera att jag kan acceptera att folk lämnar norden för att rasblanda sig med andra folkslag(höjer snittintelligensen för båda befolkningarna) men det är inte ok att rasblanda sig inom nordens gränser.

Rasblandning kan i vissa fall leda till lyckade hybdrider men detta är ovanligt, i naturen sorteras misslyckade hybdrider bort så att endast de mest lyckade genkombinationerna överlever. Europeer har ex 1% till 4% gener från neandertalare och i det fallet så gjorde generna från neandertalarna oss smartare och starkare.

När det gäller svenskarna så ligger vi i tvåa när det gäller innovation trots stor invandring av analfabeter från somalia Européer har mer spridd iq än ex japaner vilket har resulterat i fler viktiga upptäckter trots lågt snitt iq(omkring 100).

"Regression to the mean" effekten.
Tänk dig att en neger och en vit där båda har iq 110 skaffar barn, många tror här felaktigt att barnen då felaktigt kommer få iq omkring 110, i själva verket kommer barnen närma sig snittintelligensen för raserna som blandades http://nationalvanguard.org/2015/09/the-wages-of-sin/

Samma problem kommer uppstå om två föräldrar med iq 160 skaffar barn, troligtvis kommer ingen av barnen bli smartare än föräldrarna trots att de ärvde bra gener ifrån föräldrarna https://www.youtube.com/watch?v=aLv5cerjV0c
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

ÖPPEN VARG:HET OCH HUND:HET ?

PostPosted by datorissten » Sat Aug 15, 2015 8:42 pm

Sverigedemokraterna lanserade för några år sedan den verklighetsfientliga idén att en neger kan bli svenskt genom att integreras/assimileras i det svenska samhället. Det är ungefär lika absurt som att anse att en varg som kan göra vacker tass skall räknas som hund.

Image
va inte rädd för vargen, ras/art är bara en social konstruktion

http://www.scribd.com/doc/102190687/Dog ... n-Negroids Anledningen till att negrer idag inte räknas som en egen art är att viss ras/art-blandning förekommer och att det finns människor(ex brasilianare, muslimer) som är blandras, fertila VargHund-hybrider exciterar men detta är inget som uppstår normalt sätt och därför räknas hundar och vargar som olika arter. Taxonomin(hur djur klassificeras) tillkom innan det fanns genteknik och man kan därför diskutera ifall art istället borde definieras efter genetiskt avstånd.

Jag uppmanar alla seriösa nationalister att överväga annat organisering då det inte finns något hopp om SD längre, i dagsläget är Nordiska motståndsrörelsen det enda parlamentariska alternativet men detta kan förhoppningsvis ändras framöver.
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

DÄRFÖR FUNGERAR INTE MÅNGKULTUR

PostPosted by datorissten » Sat Aug 15, 2015 8:49 pm

Krönika. det finns flera skäl till att mångkulturen inte fungerar. Robert Rönngren tar här upp några aspekter i sin avslutande artikel om mångkulturen.
Publicerad 2014-02-24, klockan 13:13

Mångkultur och IQ
Vi börjar med det i vissa kretsar kontroversiella begreppet IQ, intelligenskvot. IQ är ett mått på en viss typ av mental kapacitet och är den mentala förmåga som mätts med vetenskapliga metoder under längst tid. Det gör att det finns mycket forskning och kunskap kring det. När man talar om IQ förekommer det ibland nästan hysteriska reaktioner där vissa försöker föra fram att IQ ”minsann inte är allt” och att ”det finns andra typer av intelligens”. Ja, det kan mycket väl finnas andra typer av intelligens och IQ är absolut inte allt (vem har någonsin påstått det?). Begrepp som ”EQ” och annat finns också, även om de inte har lika starkt stöd som IQ, men det är inte dessa jag kommer skriva om nu.

IQ är ett poängvärde, där värdet 100 är genomsnittet i västvärlden och 95 procent av befolkningen här har en IQ på mellan 70 och 130, två så kallade standardavvikelser uppåt respektive nedåt. Under 70 räknas i väst som ett förståndshandikapp. IQ-värdet korrelerar (sammanfaller) med socioekonomisk status, brottsbenägenhet och utbildningsnivå. Det betyder att ju högre IQ en person har, desto större är sannolikheten att hon tjänar bra, inte är kriminell och har en högre utbildning. Det betyder inte att IQ är det enda som förutsäger dessa saker eller att alla som tjänar mycket pengar alltid har högre IQ än de som tjänar lite, bara att det i genomsnitt är så. Sett över en hel befolkning stämmer dessa korrelationer och de gör också det när det gäller länder. Länder med en hög genomsnitts-IQ är rikare, säkrare och har en högre teknologisk nivå än länder med en låg genomsnitts-IQ. Detta syns tydligt i tabellen här intill. De undantag som finns har sina naturliga förklaringar. Nordkorea har antagligen nästan lika hög genomsnitts-IQ som Sydkorea, men den kommunistiska terrorregimen gör att landet ändå inte är rikt.

Land IQ
Japan 105
Österrike 100
Sverige 99
Iran 84
Etiopien 64

(Källor till uppmätta IQ-värden: Lynn 2005, Lynn och Vanhanen 2006, Lynn 1977a, Salkind et al 1978, Lynn och Dziobon 1980, Tarnopol och& Tarnopol 1980, Bagley et al 1983, Misawa et al 1984, Stevenson et al 1985, Lynn och Hampson 1986 och -87, Lynn et al 1987a och b, Ishikuma et al 1988, Kaufman et al 1989, Mann et al 1990, Shigehisa och Lynn 1991, Takeuchi och Scott 1992, Li et al 1996, Chen et al 1996, Flaherty 1997, Cox et al 2001, Evans et al 2002, Mehryer et al 1987, Valentine 1959, Mehryer et al 1972, Yosefi et al 1992, Scandinaviska 1970, Buj 1981, Georgas et al 2003, Moyles och Wolins 1971, Buj 1981, Lynn 1994b, Kazulin 1998.)

Undersökningarna av IQ inom länder med flera etniciteter, som USA, samt mellan länder visar en tydlig och stor skillnad i IQ som du ser ovan. Vissa folkgrupper har lägre och vissa högre. Det blir lätt en ”hönan och ägget”-diskussion här. Är de fattiga för att de har låg IQ eller får de låg IQ eftersom de är fattiga (på grund av levnadsförhållanden och brist på till exempel utbildning)? Människan är unik på så sätt att hon skapar sin egen miljö. Alla andra biologiska varelser måste acceptera den omgivning de föds in i men människan förändrar den på olika sätt. Folkgrupper (och familjer för den delen) med hög genomsnitts-IQ kan själva skapa en positiv miljö som ger de rätta miljöfaktorerna för en ytterligare höjning av IQ, i den mån det kan höjas. Något svar ges inte utan en översikt av vad forskningen säger.

Många experter hävdar i dag att IQ till 80 procent är ärftligt. Detta kan visas genom tre typer av vetenskapliga studier:

1. Enäggstvillingar som vuxit upp ifrån varandra (Newman et al 1937, Shields 1962, Juel-Nielson 1980, Bouchard et al 1990 och Pederson et al 2002). Enäggstvillingar har identiskt DNA så deras genetiska faktorer är desamma oavsett miljö de växer upp i. Kan man då få tag i enäggstvillingar som adopterats bort och växt upp i olika miljöer och sedan jämföra deras IQ kan man genom detta få reda på hur stor del av deras IQ som beror på genetiska faktorer kontra miljö. Eftersom det är svårt att få tag i enäggstvillingar som vuxit upp i olika familjer är studierna begränsade när det gäller detta, men det har ändå utförts fem olika studier vars data anses vara tillförlitlig. Dessa visar konsekvent att IQ till största delen är ärftligt, tvillingarnas IQ sammanfaller med varandra till mellan 69 och 78 procent trots de olika uppväxtmiljöerna. Detta är ungefärliga siffror på grund av den bakomliggande osäkerheten i testmetoderna, korrelationen mellan tvillingarna kan vara så hög som 88 procent när den justerats. Anledningen till att den justeras uppåt såhär är att skillnaderna mellan två uppmätta IQ-värden blir större om testet är osäkert, det har visat sig att IQ mätt vid två tillfällen stämmer med varandra till 85 procent.

2. Jämförelser mellan enäggs- och tvåäggstvillingar (Bouchard 1993). Enäggstvillingar delar alla gener med varandra medan tvåäggstvillingar delar hälften. Tvillingarnas IQ jämförs och behandlas för att försöka utröna hur stor del som kan förklaras genetiskt. De studier av den här typen som utförts är fler och visar på samma resultat som den ovan nämnda, 75 till 80 procent av IQ-värdet kan förklaras genetiskt innan justering för osäkerheten och mellan 85 och 90 procent efter.

3. Undersökningar av barn som vuxit upp i samma familj men som inte är biologiskt släkt med varandra (Bouchard 1998). Dessa studier kan visa att IQ är ärftligt om barnens IQ inte korrelerar med varandra. Det gör de inte. IQ-värdet följer istället de biologiska föräldrarna, vilket man sett i studier där dessas IQ kunnat mätas.

IQ är med andra ord ärftligt till absolut största delen. Det som kan hända för att höja genomsnitts-IQ är förhållanden där enbart individer med högre IQ kan överleva och få barn. Antagligen har detta skett norrut i till exempel Europa och Asien där klimatet gjort så att de som inte kunnat planera för sin framtid (vilket kräver en viss intelligens) helt enkelt inte överlevt. Vissa spekulerar också i att digerdöden gjorde att Europa fick högre genomsnitt-IQ då det var de mer välbemedlade som överlevde i högre utsträckning och mer välbemedlade i genomsnitt har högre IQ.

Vilken relevans har detta då för mångkultur i Sverige? Svaret kanske inte är så svårt att lista ut. Här är några ledtrådar: Vad händer om vi tar hit människor som har ett oerhört mycket lägre genomsnitts-IQ? Kommer detta ge oss sämre förutsättningar för att bygga ett stabilt och välmående samhälle? Kan en befolkning med låg genomsnitts-IQ upprätthålla en högteknologisk ekonomi? Klarar de av den typ av arbete som krävs? Den lägre genomsnitts-IQ:n kan dessutom inte utbildas bort i någon större utsträckning, som vi sett ovan, den är till största delen genetisk.

Påverkar detta också tryggheten i samhället? Låg IQ är sammankopplat med lägre impulskontroll och en sämre förmåga att se konsekvenserna av sina handlingar (naturligtvis). Det gör alltså människor med lägre IQ mer brottsbenägna i genomsnitt, även om det naturligtvis är fler faktorer som spelar in. En mer brottsbenägen befolkning ger ett sämre samhälle.

Kultur
Att två kulturer som är väldigt olika kan skapa friktion när de möts är knappast något radikalt påstående, men vad beror detta på och finns det vissa kulturer som skapar större problem? När man diskuterar kulturer på detta sätt är det viktigt att komma ihåg att en stor del av en kulturs karakteristika kommer från folket den sprungit ur. Svensk kultur är inte möjlig utan svenskar, även om liknande kulturer kan uppstå eller finnas bland andra folk.

De flesta ickeeuropeiska invandrarna i dag kommer från kulturer som radikalt skiljer sig från den nordeuropeiska på en rad olika sätt, vilket skapar enorma problem då många icke-svenskar inte vill eller kan anpassa sig. Jag kommer här skriva en hel del om muslimsk kultur då andra, som de östasiatiska, inte orsakar samma problem.

Islam är en radikalt annorlunda religion än kristendomen, sprungen ur ett annat folk i en helt annat historisk situation. Detta utöver att jag naturligtvis anser att det är en falsk religion. Historiskt har både kristna och muslimer fört krig. Ibland i religionens namn, ibland inte. Islam har dock utmärkt sig bland världens religioner genom att vara särdeles krigisk och brutal. Efter islams grundande drog en arabisk och muslimsk hord fram över det till största delen kristna och zoroastriska Mellanöstern och slaktade och våldtog. Detta saknar helt motstycke i kristendomens historia. Muslimerna tvingade dem som inte omvände sig till islam att leva som andra klassens medborgare under tunga skatter och med en rad förnedrande lagar och bestämmelser. Detta ledde till att de flesta förr eller senare konverterade då det gjorde att de slapp förtrycket. Senare, efter islam hade tagit över mellanöstern och det kristna Nordafrika och terroriserat medelhavet under en längre tid, svarade det kristna Europa med de fullt legitima och ärorika korstågen. Det mod som korsfararna visade har få motsvarigheter under Europas senare historia.

Islam är en aktivt krigisk religion fortfarande i dag, med många undantag bland sekulariserade muslimer naturligtvis. Detta är tämligen enkelt att förklara. Islams heliga bok, Koranen, förespråkar i flera passager våld mot, och förtryck av, otrogna. Detta går att diskutera i all oändlighet, men här är två exempel:

Strid mot dem, som inte tror på Gud och den yttersta dagen, som ej helighåller vad Gud och hans apostel förklarat heligt och ej bekänner sanningens religion, dem, som fått skriften, nämligen, tills de villigt ger skatt och ödmjukar sig! – 9:29

När de helgade månaderna gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig. – 9:5

Det finns våldsamma inslag i Bibeln också naturligtvis, i Gamla Testamentet, men detta motsvarar inte på något sätt koranens våldsuttryck och har inte samma teologiska betydelse. Inom islam är också profeten Muhammed sedd som den perfekta människan att imitera på alla sätt och hans liv och sägelser återfinns i de så kallade hadith. Den berättelse som träder fram om islams profet i dessa texter är inte trevlig, jämför den gärna med Jesus om du har möjlighet. Muhammed är i princip inget annat än en brutal krigsherre som spenderar den senare delen av sitt liv med att skapa ett rike och imperium, något som hans efterföljare fortsatte med. Han verkar inte ha några som helst problem med våldtäkt, slaveri och massmord. Detta är muslimernas perfekta förebild. Är det så konstigt om denna religion inte fungerar särskilt bra i vårt land?

Den muslimska kulturens mentalitet skiljer sig radikalt från den europeiska. I muslimska länder ses aggressivitet som en styrka, till exempel. I en diskussion i Sverige ses den som blir förbannad och tappar fattningen som den mindre begåvade samtalspartnern, medan han i ett muslimskt land i Mellanöstern ses som den starkare. Att använda aggressivt våld ses också på många platser i Mellanöstern och Afrika som en positiv egenskap som inger respekt, medan man i europeiska länder i dag ses som en instabil galning om man beter sig på samma sätt. Det kan dock vara värt att som tillägg påpeka att vi i dag måste lära oss bli mer stridbara i Europa, vi har gått över till att bli tafatta och mesiga istället för bara civiliserade. Vi måste acceptera att kontrollerat våld är en del av civilisationen. Vi ska dock inte använda den muslimska kulturen som förebild, naturligtvis.

Den muslimska kulturen har i större utsträckning än den europeiska ett så kallat yttre ”locus of control”, vilket kan översättas ungefär som ”plats för kontroll”. Detta beskriver vart man upplever att orsaken till det som händer i ens liv kommer ifrån. Har man ett inre locus of control upplever man att man själv till stor del har kontroll över sitt liv, man ser först till sig själv om det går dåligt för en. Detta är på många sätt kopplat till kristendomen, med sitt fokus på individens fria val, samt till många andra religiösa system naturligtvis. Ett yttre locus of control innebär i praktiken att man skyller på andra när det går dåligt. Detta är mycket tydligt i islam i uttrycket ”inshallah”, ungefär ”om gud vill”. Den muslimska kulturen har en tendens att alltid skylla på omgivningen när något går fel, vilket syns mycket tydligt i den offermentalitet som kommer till uttryck där.

Jag vill med min kritik av islam inte få det att framstå som att det inte funnits problem bland kristna invandrare, men jag vill absolut hävda att problemen hade varit mindre om det bara var kristna som kom hit.

Frånvaron av kultur
En annan orsak till varför mångkultur misslyckas är frånvaron av kultur, istället för kulturella skillnader. Många barn till invandrare tappar mer eller mindre sin ursprungliga kultur (de positiva inslagen i alla fall), även om de har kvar språket. Vissa ersätter den med den svenska kulturen, mer eller mindre. Men de flesta gör det inte, vilket leder till ett anammande av en slags förortskultur inspirerad av amerikanska ghetton som knappt är värd benämningen kultur. Detta orsakar andra problem än den vanliga konflikten mellan främst muslimsk kultur och västerländsk.

En person vars folks mångtusenåriga historia förvägras honom är som ett löv för vinden, han kan hamna var som helst. Tyvärr är detta var som helst ofta kriminalitet. Den avskyvärda förortskulturen bland ungdomar är en produkt av dels en genetisk grund där många folk har andra genetiska egenskaper än vita européer och dels en tämligen aggressiv och till största delen muslimsk kultur som sedan till största delen rycks bort så att bara den aggressiva delen finns kvar.

Andra genetiska egenskaper
På grund av politiskt korrekt tryck så har allt för lite forskning bedrivits på olika genetiska klusters (vetenskapligt kodord för ras) ärftliga egenskaper. Detta är synd då det är oerhört intressant och visar på världens mångfald och rikedom. Det finns egentligen ingen som helst anledning att tro att inte andra egenskaper än IQ till stor del är genetiskt bestämda. Egenskaper som aggression, muskelfibersammansättning, kreativitet, typ av estetiskt sinnelag, förmåga till empati och så vidare. Allt detta skulle stärka argumentet att mångkultur är dömt att misslyckas, inte för att argumentet är svagt i dag. Tvärtom, som jag hoppas ni sett i dessa tre artiklar.

Det avslutar min artikelserie om varför jag valt att bli nationalist. Det finns många fler frågor och resonemang som är relevanta att ta upp, men det var inga av dem som fick mig att ta steget över till nationalismen så jag har valt att lämna dem därhän. Jag hoppas att artiklarna har hjälp någon att förstå nationalismen och kanske gett redan övertygade nationalister något att tänka på.

Referenslista:
För punkterna om intelligensens ärftlighet:
Newman et al, Twins a study of heredity and environment, 1937.
Juel-Nielsen, Individual and environment: Monozygotic twins reared apart, 1980.
Shields, Slater, Monozygotic twins brought up apart and brought up together: An investigation into the genetic and environmental causes of variation in personality, 1962.
Bouchard et al, Sources of human psychological differences: The Minnesota study of twins reared apart, 1990.
Pederson et al, A quantative genetic analysis of cognitive abilities during the second half of the life span, 1992.
Bouchard, Genetic and environmental influences on adult intelligence and special mental abilities, 1998.
Bouchard, Genetic and Environmental Influences on Adult Personality: Evaluating the Evidence, 1993.
För tabellen:
Lynn, Dziobon, On the intelligence of the Japanese and other Mongoloid peoples, 1980.
Lynn, The intelligence of the Japanese, 1977.
Salkind, Kojima, Zelniker , Cognitive tempo in American, Japanese, and Israeli children, 1978.
Tarnopol, Tarnopol, Arithmetic ability in Chinese and Japanese children, 1980.
Bagley, Mallick , Japanese children: group-oriented but not field dependent? 1983.
Misawa et al, A comparative study of intellectual abilities of Japanese and American children on the Columbia Mental Maturity Scale, 1984.
Stevenson et al, Cognitive performance and academic achievement of Japanese, Chinese and American children, 1985.
Lynn och Hampson, The rise of national intelligence: Evidence from Britain, Japan and the USA, 1986.
Lynn och Hampson, Further evidence of the cognitive abilities of the Japanese: Data from the WPPSI, 1987.
Lynn et al, Japanese, British, and American adolescents compared for Spearman’s g and for the verbal, numerical and visuo-spatial abilities, 1987a.
Lynn et al, Abstract reasoning and spatial abilities among American, British and Japanese adolescents, 1987b.
Ishikuma et al, Sequential-simultaneous analysis och Japanese children’s performance on the Japanese McCarthy scales, 1988.
Kaufman et al, Integration on literature on the intelligence on Japanese children and analysis of the data from a sequential-simultaneous perspective, 1989.
Mann et al, Sex differences in cognitive abilities: a cross cultural perspective, 1990.
Shigesia och Lynn, Reaction times and intelligence in Japanese children, 1991.
Takeuchi och Scott, Cognitive profiles och Japanese and Canadian kindergarten and first grade children, 1992.
Li et al, Perception and reasoning abilities among American, Japanese and Chinese adolescents, 1996.
Chen et al, Long term prediction of academic achievement of American, Chinese and Japanese adolescents, 1996.
Flaherty, The validity of tests of visuo-spatial skills in cross-cultural studies, 1997.
Cox et al, Children’s human figure drawings in the UK and Japan: the effects of age, sex and culture, 2001.
Evans et al, Gender differences in interest and knowledge acquisition: the United States, Taiwan, and Japan, 2002.
Mehryer et al, The application of the Goodenough- Harris Draw-A-Man test to a group of Iranian children in the city of Shiraz, 1987.
Valentine, Psychometric testing in Iran, 1957.
Mehryer et al, A preliminary report on a Persian adaptation of Heim’s AH4 test, 1972.
Yosefi et al, Some normative data on the Bender Gestalt test performance of Iranian children, 1992.
Skandinaviska Testförlaget, Manual of the Swedish WISC, 1970.
Buj, Average IQ values in various European countries, 1981.
Georgas et al, A cross-cultural analysis of the WISC-111, 2003.
Moyles och Wolins, Group care and intellectual development, 1971.
Kazulin, Profiles of immigrant students’ cognitive performance on Raven’s Progressive Matrices, 1998.
Lynn, Sex differences in brain size and intelligence: a paradox resolved, 1994.
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

SAGAN OM DEN SVENSKA GENEN

PostPosted by datorissten » Sat Aug 15, 2015 8:56 pm

Inför årets val rönte det relativt stor massmedial uppmärksamhet att Svenskarnas parti skulle ställa upp. I synnerhet skrevs och talades det mycket om saken i lokal media som täcker områden där Svenskarnas parti ställde upp i kommunval. Dessvärre var väldigt mycket av det som sades direkt felaktigt.
Image
Ett återkommande tema var den första punkten i partiprogrammet: Sverige skall även i framtiden vara svenskt: Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare.

Punkten har föranlett flera journalister att ifrågasätta existensen av en ”svensk gen”. Någon sådan gen existerar givetvis inte och Svenskarnas parti har heller aldrig hävdat att så skulle vara fallet. Det är inte bara en förenklad utan en direkt felaktig beskrivning av Svenskarnas partis ståndpunkt. Trots det har flera journalister gjort frågan central i sin kritik mot partiet och ställt den till genetiker vid olika universitet vilka i sin tur avfärdat existensen av en sådan gen. Ergo så har Svenskarnas parti fel, förklarar journalisterna triumferande.

I viss utsträckning beror attacken på denna halmgubbe troligen på att den absoluta majoriteten av journalister vet väldigt lite om genetik. De journalister som har blivit tillfrågade vet inte ens vad en gen är eller hur gener fungerar. Vid ledande frågor om det exempelvis skulle kunna finns kopplingar mellan gener och proteiner, så förstår de inte varför en sådan koppling skulle finnas då proteiner är någonting som finns i maten medan man inte kan äta gener.

Samtidigt är det uppenbart att många journalister som skriver om Svenskarnas parti inte har någon som helst önskan att förstå eller förmedla vad partiet faktiskt står för, utan drivs tvärtom av en önskan att nedvärdera partiet i allmänhetens ögon. Vad vi hävdar eller varför vi hävdar det blir därför ofta bara problem på vägen, vilket många journalister mer än gärna övervinner genom att vantolka eller helt enkelt hitta på citat och ståndpunkter. När detta påpekas och vi kräver publicering av rättelser eller genmälen så förkastas det i regel. Det är bättre att allmänheten lever med vanföreställningar om Svenskarnas parti än att media förmedlar en mer korrekt bild, för det senare skulle i många fall helt motverka syftet med rapporteringen.

Ett exempel på strategin att överföra diskussionen till en fråga om existensen av ”svenska gener” var ett inslag som P4 Kalmar gjorde den 9 september. I inslaget intervjuades Inger Edfors, en docent i genetik vid Linnéuniversitet, vars forskningsområde i huvudsak är grisar. I inslaget betonas triumferande att Inger Edfors ”"slår fast att det inte finns några speciellt svenska gener eller för den delen norska eller danska. Nationalitet är ett konstruerat begrepp säger hon [...] Inger Edfors är nyfiken på hur Svenkarnas parti skulle göra för att välja ut svenska gener, eftersom det är fysikt [sic!] omöjligt att avgöra utifrån DNA"”.

I regel upphör rapporteringen här. En skillnad i samband med inslaget i P4 Kalmar var att reportaget kunde kommenteras på hemsidan, något jag följaktligen gjorde och då påpekade så väl det felaktiga i framställningen av Svenskarnas partis ståndpunkter som en del andra påståenden av Inger Edfors. Det resulterade i ett något raljant svar från Inger Edfors, men då jag återigen förtydligade vad Svenskarnas parti faktiskt står för och hänvisade till den forskning som existerar och bad henne kommentera huruvida hon bedömer att vad vi hävdar är korrekt eller inte i ljuset av detta så försvann hon väldigt snabbt från diskussionen. Ytterligare lyssnare och läsare ställde frågor och kom med kommentarer som jag besvarade i mån av utrymme, då kommentarernas omfattning är begränsad. Varken Inger Edfors eller journalisterna gjorde emellertid något mer väsen av sig.

I oktober togs plötsligt alla kommentarer bort. Intressant nog inte bara alla kommentarer till det aktuella reportaget, utan samtliga kommentarer som jag lagt till någon artikel på Sveriges radios hemsida försvann inom loppet av några timmar, oavsett om de lagts någon dag eller flera månader tidigare.

Det senaste, för mig kända, exemplet på nämnda strategi var i en artikel publicerad i slutat av förra veckan i tidningen TTELA. Ingressen till den aktuella artikeln lyder ”"Finns det en gen som kan avgöra om du är svensk? Nej, enligt forskare. Ja, enligt Svenskarnas parti"”.

Svenskarnas partis påstådda ståndpunkt i artikeln baseras på en intervju som journalisten Anna Sofia Dahl gjort med Daniel Höglund. Under intervjun sade Daniel Höglund vid upprepade tillfällen uttryckligen till henne att partiet inte hävdar att det finns någon ”svensk gen” – om någonting så hävdar vi bestämt att det inte finns någon sådan gen. Läs den senaste meningen en gång till och läs sedan ingressen i TTELA ytterligare en gång. Så mycket för journalistisk hederlighet. Det kan i sammanhanget nämnas att TTELA:s redaktion uttryckt att de inte ser att det skulle finnas någon anledning till att rätta uppgifterna, ty vad kan väl anses felaktigt eller missvisande i att tillskriva någon åsikter som denne uttryckligen hävdar sig vara motståndare till?

I artikeln intervjuas även Peter Carlsson, professor i genetik vid Göteborgs universitet, som besegrar den halmgubbe som Anna Sofia Dahl konstruerat. ”"Det går inte att definiera något som skulle vara svenskt i gener. Jämför man människor i hela världen så är det en oerhört liten genetisk skillnad eftersom vi är en så nyligen expanderad art"”, säger han bland annat, och i kontrast till återgivandet av vad Daniel Höglund sade så tror jag att han citeras korrekt. Det han säger stämmer nämligen, men är samtidigt i sammanhanget väldigt missvisande.

Låt oss ta och reda ut begreppen och klargöra hur vetenskapen ser ut och vad som är tekniskt möjligt.

Svenskarnas parti eftersträvar ett etniskt homogent samhälle. Det ligger långt bortom ämnet för den här artikeln att i närmare detalj gå in på varför, men det föreligger omfattande bevarandebiologisk, evolutionsteoretisk och empirisk forskning bakom denna strävan samt slutsatsen att etniskt homogena samhällen fungerande bättre för dess invånare enligt de flesta resonabla kriterier. Etnicitet är inte ekvivalent med genetik, men genetisk likhet är en grundläggande komponent inom en välfungerande etnisk grupp. För att förebygga ovidkommande sofisterier så är det mer specifikt fundamentalt att en individ för att kunna anses utgöra en del av den svenska etniska gruppen, eller anses ha potential att göra så, även genetiskt liknar svenskarna.

Med andra ord, vad som är intressant är inte att genetiskt fastställa huruvida en individ är svensk, utan huruvida en individ liknar svenskarna genetisk eller inte. Om en individ inte går att särskilja genetiskt från övriga svenskar så finns det givetvis inga invändningar i genetiskt hänseende mot att betrakta individen som svensk. Det existerar självklart sådana individer som inte formellt är svenskar, och i regel handlar det om människor som tillhör det västerländska genetiska arvet.

Det handlar inte om att svenskar har en viss gen eller genvariant utan om att de har en viss genetisk struktur till följd av sin fylogeni, alltså sin evolutionära historia. Det stämmer som Peter Carlsson säger att människan av allt att döma är en ”nyligen expanderad art”, men efter expansionen så har de olika populationernas separata evolutionära historia givit upphov till betydande genetiska skillnader, inte minst strukturellt. För att förtydliga det senare så innebär det givetvis inte att alla individer inom en population har en identisk genetisk struktur, vi är inte kloner, utan vad som avses är att när den genetiska strukturen, kombinationen av genetiska varianter, analyseras så är det uppenbart från vilken fylogenetisk gren en individ härstammar. I det avseendet är det irrelevant att människan är en ”nyligen expanderad art”. Skillnaderna i dagsläget existerar oavsett hur lång tid det har tagit för dem att uppstå. Mot bakgrund av hur pass stora skillnader som ändå uppstått under denna kort tid så tyder det om någonting på att skillnaderna har varit betydelsefulla.

Det föreligger inga som helst problem att genetiskt avgöra om en individ härstammar från exempelvis populationerna i nordvästra Europa eller någon annan världsdel vid en strukturell analys, om den bara har tillräckligt hög upplösning. Det går att använda genetiska så kallade ancestry-informative markers (AIMs) för att underlätta dylika analyser. Vissa kända DNA-sekvenser är väldigt vanligt förekommande inom vissa populationer men obefintliga eller sällsynta i andra populationer – varför de kallas AIMs – så genom att analysera ett relativt fåtal sådana går det att med väldigt hög säkerhet slå fast någons ursprung. Det behövs emellertid inga sådana förkunskaper för att fastställa från vilken population en individ härstammar. Genom att helt ”fördomsfritt” analysera en individs genetiska struktur och helt enkelt se vilka andra inidivider denne liknar genetiskt oavsett bakgrund, så är det uppenbart att individen är betydligt mer lik andra individer från samma population relativt till andra populationer.
ImageRas är betydligt mer än hudfärg, denna välkända slentrian till trots. Bilden ovan förställer tre albinos utan pigment, varav en är afrikan, en asiat och en nordvästeuropé. Kan du, avsaknaden av pigment till trots, se vem som härrör från vilken population?

För att exemplifiera detta kan vi ta en närmare titt på väldigt färska data. I september 2010 publicerade The International HapMap 3 Consortium, den grupp som arbetar med den mest omfattande genetiska kartläggningen av det mänskliga genomet, sin senaste rapport, Integrating common and rare genetic variation in diverse human populations, i den högt ansedda tidskriften Nature. I synnerhet supplementet till artikeln är intressant och relevant läsning i sammanhanget. Där står bland annat:

A PCA [principal components analysis] run of CEU [nordvästeuropéer], TSI [italienare från Toscana], YRI [yoruba i Nigeria], JPT [japaner i Tokyo], CHB [hankineser i Beijing], and CHD [kineser i Denver, Colorado] confirms that these six populations have homogeneous continental ancestry and suggests that for many purposes the populations of European ancestry can be grouped together (CEU+TSI), and similarly the populations of East Asian ancestry (JPT+CHB+CHD). [...] An analysis of each population separately (data not shown) indicates that while CEU, TSI, YRI and JPT are very homogeneous, CHB and CHD each show very subtle population structure, consistent with previous findings. However, the deviation from homogeneity is slight (Supplementary Information, 16).

Genetiskt sett är individerna inom dessa populationer alltså väldigt lika varandra. På en mindre detaljerad nivå framgår att de i studien ingående individerna från västra Afrika är genetiskt väldigt lika varandra, individerna från Europa genetiskt väldigt lika varandra, och individerna från Ostasien genetiskt väldigt lika varandra. Däremot är individerna från dessa populationer relativt sett inte lika individer från andra populationer och skulle aldrig misstas för att tillhöra någon av de övriga populationerna. När detaljnivån är ännu djupare framgår också att det finns interna strukturer där alltså exempelvis nordvästeuropéer är genetiskt mer lika andra nordvästeuropéer än vad de liknar italienare från Toscana.
Image
Grafiken är hämtad från The International HapMap 3 Consortiums rapport. Varje symbol motsvarar en individ. Lila symboler motsvarar japaner och kineser, gröna afrikaner (från Nigeria) och organgea européer. Om de genetiska skillnaderna mellan individerna är stor hamnar de långt ifrån varandra. Om skillnaderna är små hamnar de nära varandra. Om det inte hade funnits några väsentliga skillnader mellan individer från olika populationer så hade de hamnat huller om buller om vart annat. Då det finns väsentliga likheter mellan vissa individer så hamnar de i diskreta klungor. Då varje symbol motsvarar en individ så är det relativa avståndet mellan olika individer, både internt till individer inom samma population liksom individer från andra populationer, uppenbart även för de som inte är insatta i PCA och teorin bakom genetiska avstånd.

Om det Inger Edfors och Peter Carlsson åberopades för att påstå angående Svenskarnas parti och svenskarnas genpool vore relevant så skulle vad som illustreras ovan inte vara möjligt att göra. Det skulle inte finnas några skönjbara skillnader mellan olika populationer eller så borde de åtminstone vara kraftigt överlappande. Så ser emellertid inte verkligheten ut. Vid en ordentligt genomförd genetisk analys så skulle aldrig en afrikan eller en asiat misstas för att vara en svensk.

Vid en ännu noggrannare analys är det även uppenbart att populationerna i nordvästra Europa skiljer sig genetiskt från populationerna i södra och östra Europa.

Jag kan heller inte låta bli att dra uppmärksamhet till ytterligare en kommentar från Inger Edfors i intervju med Sveriges radio.

”Dessutom vore en snävare genetisk bas dålig för livskraften i befolkningen säger hon.
– Det blir samma problematik som man brottas med inom vissa delar av hundaveln, med sjukdomar och låg fertilitet”.

Det finns en uppenbar motsägelse i detta resonemang som jag anmärkningsvärt nog aldrig har noterat någon annan påpeka tidigare, trots att detta är ett ofta återkommande resonemang. Å ena sidan hävdas att alla mänskliga raser eller populationer är så genetiskt lika varandra att de knappt kan åtskiljas på något meningsfullt sätt, men å andra sidan hävdas att om vi inte blandas upp med andra raser eller populationer så kommer vi att lida av inavel, vilket inte vore möjligt om de genetiska skillnaderna inte vore väldigt påtagliga och variationen inom populationen väldigt låg, vilket skulle implicera att individerna inom populationen vore genetiskt extremt lika varandra.

Detta är ett fullständigt absurt resonemang och att individer samtidigt driver båda linjerna tyder på att de är ideologiskt motiverade snarare än insatta i ämnet. Det är således väldigt anmärkningsvärt när sakkunniga akademiker kommer med dylika påståenden. Detta blir inte mindre sant mot bakgrund av att det gjorts flera studier av hur det förhåller sig i denna fråga vad gäller människor.

Vad Inger Edfors varnar för är risken med vad som kallas för inavelsdepression. De flesta i Sverige ”vet” att inavel är dåligt, men få förstår varför. Det inträffar ingenting magiskt vid inavel. Det handlar om sannolikhetslära, närmare bestämt att om det förekommer alleler (genvarianter) som relativt sett inverkar negativt på fitness inom en population, så ökar sannolikheten att en individ blir homozygot för en sådan allel, alltså får en kopia av denna allel från både sin mor och far. Å andra sidan förekommer även utavelsdepression. Ju mer genetiskt olika två individer är som får ett barn, desto större är sannolikheten att kombinationer av genetiska varianter – och de flesta fenotyper är polygenetiska – som inverkar positivt på fitness går förlorade. Det finns med andra ord en evolutionär balans mellan sannolikheten att negativa konsekvenser uppstår genom att genetiskt lika individer skaffar avkommor och att genetiskt olika individer skaffar avkommor. Det finns ingen magi som säger att genetiskt lika individer per definition får ”sämre” avkommor och att genetiskt väldigt olika individer får ”bättre” avkommor.

Innan jag berör de studier som gjorts med avseende på människor så bör ytterligare en aspekt nämnas som illustrerar det fullständigt absurda i det argument som Inger Edfors framför och alla som framför med henne. Under den absoluta merparten av den mänskliga historien så har det totala antalet människor i hela världen varit betydligt lägre än vad antalet svenskar är i dag. Risken för inavelsdepression har således varit betydligt mer överhängande över hela mänskligheten under hundratusentals år relativt till vad den är för svenskarna i dag, men det har ändå aldrig varig något problem för mänskligheten, så vad Inger Edfors och hennes gelikar varnar för är i praktiken fullständigt nonsens.

Dessutom har det som tidigare nämnts utförts studier angående hur det förhåller sig med människor vad gäller genetisk likhet. Empiriska studier av människor i Europa visar att bäst fitness uppnås i etniskt homogena områden där föräldrarna är så nära besläktade som fyrmänningar (bryllingar) eller femmänningar (pysslingar). Empiriska studier från andra områden, inte minst av Srdjan Denic och hans kollegor, har visat att det i många populationer är fördelaktigt om individerna är närmare besläktade än så. Kusiner får ofta fler barn relativt till antalet barn inom andra förhållanden, men problemet med inavelsdepression uppenbarar sig oftare i sådana avkommor, varför fitness ändå är lägre relativt till antalet barnbarn som alstras till följd av sådana förhållanden. I södra Asien uppnås ändå bäst fitness när föräldrarna är kusinbarn (sysslingar eller tremänningar) till varandra, enligt en ledande hypotes till följd av att sannolikheten då ökar för förekomsten av genvarianter som i kombination mest effektivt motverkar vanliga angrepp från virus och bakterier inom dessa geografiska områden, samtidigt som denna fördel överväger risken för att inavelsdepression skall inverka. Det empiriska materialet tyder med andra ord på att det är positivt om en population är etniskt och genetiskt homogen.

Det var i samband med när jag hänvisade till bland annat dessa studier, utöver att påpeka vad Svenskarnas parti faktiskt hävdade om genetiska skillnader mellan olika populationer, som Inger Edfors valde att lämna debatten.

Avslutningsvis tänker jag lyfta fram ytterligare en kommentar av Peter Carlsson och redogöra för aktuell forskning för att illustrera vilka absurditeter och ovidkommande omständigheter som framhävs av media, och, vilket känns sorgset att säga, andra genetiker som borde veta bättre.

”Peter Carlsson påpekar också att även medlemmarna i svenskarnas parti skulle sorteras bort i ett sådant test
– Det räcker att tänka på vår historia och då förstår man att det inte kan finnas några ursvenskar, säger han”.

Detta är ett väldigt märkligt och otydligt, för att inte säga obegripligt, påstående. För att vara helt uppriktig så förstår jag inte över huvud taget vad Peter Carlsson kan tänkas försöka säga här som har någon som helst relevans i sammanhanget. Låt mig förtydliga detta med ett exempel som däremot har relevans och kan illustrera flera poänger som jag har försökt lyfta fram i denna artikel utan att bli allt för teknisk, vilket jag fruktar att jag redan har varit.

Under neolitikum, eller den yngre stenåldern, för 6000 år sedan uppträdde den så kallade trattbägarkulturen i de södra delarna av vad som i dag utgör staten Sverige. Trattbägarkulturen anses allmänt vara den första jordbrukskulturen i Norden. Omkring 1000 år senare uppträdde den gropkeramiska kulturen i Skandinavien. De båda kulturerna kom att leva sida vid sida, samtidigt som trattbägarkulturen med tiden övergick till den så kallade stridsyxekulturen. Vilken relevans dessa kulturer haft för dagens svenskar är någonting som arkeologer har tvistat om under flera decennier.

De senaste åren har emellertid flera genetiska studier utförts vid bland annat Uppsala universitet där DNA av individer från de olika kulturerna har analyserats. Av dessa studier framkommer att dagens svenskar härrör från trattbägarkulturen och sedermera stridsyxekulturen, medan ingenting tyder på ett genetiskt släktskap med den gropkeramiska kulturen. Av allt att döma genomförde proto-svenskarna till slut en etnisk rensning av den gropkeramiska kulturen utan att beblanda sig med den, trots att de levt sida vid sida i närmare 1 000 år. DNA-studierna tyder på att individerna från den gropkeramiska kulturen genetiskt står närmast dagens letter och litauer och inte har haft någon nämnvärd genetisk inverkan på dagens svenskar.

Vi kan nå flera relevanta insikter tack vare dessa studier. Vi har för det första inga som helst problem med att särskilja balter från svenskar, vilket jag hoppas att de flesta förstår innebär att vi inte heller har några som helst problem med att särskilja svenskar från exempelvis individer från Sydeuropa eller Mellanöstern, för att inte tala om Afrika.

Det finns vidare tydliga genetiska samband mellan populationer som levde i Skandinavien för över 6 000 år sedan och dagens svenskar, vilket understryker det besynnerliga i Peter Carlssons påstående att ”det inte kan finnas några ursvenskar”. Vi och våra förfäder har bevisligen funnits här i tusentals år utan någon större genetisk påverkan utifrån, så vad av relevans avses egentligen med ett sådant påstående?

Den kanske mest relevanta insikten är emellertid att om de senaste decenniernas invandringspolitik tillåts fortgå så kommer genetiker om några tusen år inte kunna göra samma iakttagelse. De kommer inte att kunna analysera DNA från dagens svenskar och dra slutsatsen att de individer som lever i Skandinavien då har något som helst relevant släktskap med de svenskar som lever i dag. Möjligen, troligen, skulle de kunna finna vissa genetiska spår av att det en gång i tiden levde ett helt annat folk i Norden. Dock, när de väl gör så, om ingenting drastiskt görs, så kommer det svenska folkets saga, och verklighet, att för alltid vara all.
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

Vad ska vi göra med oduglingar?

PostPosted by datorissten » Sun Aug 16, 2015 6:53 am

Den bistra sanningen är att de smartaste procenten är den som ofta ordnar jobb och bygger upp samhället åt de mer svagbegåvade, detta innebär att den mer korkade delen av befolkningen ofta kan klara sig bra så länge det finns tillräckligt många framgångsrika företagare som kan ordna jobb åt dem, det finns alltid efterfrågan på enklare jobb som man kan sköta med iq = 80 men det finns inte jobb till alla negrer(snitt iq omkring 70) som nu väller in i Sverige.

skillnaden i iq mellan afro-'amerikaner' och vita:
Image
eftersom afro-’amerikaner’ har 25% vita gener så har de högre snitt iq än folk i ex Etiopien. Den enda långsiktiga lösningen är totalstopp på invandringen från Afrika och repatriering av de som inte borde ha fått uppehållstillstånd.

Gladiatorspel
Romarnas gladiatorspel kanske vi skulle återinföra? istället för att se på film när människor blir slaktade så kan vi se människor som på riktigt blir uppätna av lejon eller dödade av gladiatorer, minskar även problemen med överbefolkningen.

Människokött
Många oduglingar kan användas för att ge kött, speciellt feta människor för de som tror på LCHF/liknande. Det är bra för naturen att döda människor för kött då det minskar risken för överbefolkning.

Det är bra att bli dödad om man har dåliga gener då det innebär att man troligtvis kommer reinkarneras som en människa som har bättre gener(ex från neger till vit), alla tjänar på sikt på att oduglingarna dör ut.
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

RAS ELLER KULTUR?

PostPosted by datorissten » Sun Aug 16, 2015 6:56 am

Idag så bevaras gamla byggnader, vi lägger tid och pengar på att bevara den svenska faunan, i Ängelholm vill moderaterna riva en bro och förstöra grönområdet omkring genom att bygga en bilväg, då blir folk upprörda då denna bro och detta område har stor historisk betydelse i Ängelholm. Även svenska kulturen är något många anser vara viktigt att bevara.

Den hårda verkligheten är att ens beteende, intelligens, personlighet mm är till största del är genetiskt, kulturen kommer därför som en följd av rasen. Detta innebär att om vi skulle adoptera massa negrer så skulle detta på sikt resultera i samhällets förfall

En bra ljudbok är david duke – my awakening thepiratebay.se/torrent/6255455/David_Duke_-_My_Awakening__Audio_Book_2011_–_Latest som vad jag har förstått det kan laddas ner lagligt då han har gjort denna ljudboken som en gåva åt oss som kan tänka skälva.

hjärnevask dokumentär om gener vs miljö genusnytt.wordpress.com/2011/12/03/se-hjernevask-avsloja-genusmyterna/
rasavsnittet är borttaget och kan ses http://www.dailymotion.com/video/xp0yiw ... -race_news
Jag personligen tycker att hjernevaskdokumentären är lite för mesig för min smak då denna serien ändå innehåll rätt mycket politisk korrekthet, vissa hävdar tex att judarnas många nobelpris också kommer av att de skäl mycket forskning, Albert Einstein verkar vara ett sådant fall iallafall http://www.biblebelievers.org.au/einstein.htm visserligen inte jättebra källa men jag som fysiker har inte hittat några felaktigheter och det stämmer att mycket var känt innan Einstein lanserade 'sina' teorier, det finns en del som hävdar att det var Einsteins fru som kom fram till relativitetsteorin(hon fick alla pengarna från nobelpriset som sades vara pga fotoelektriska effekten och oberoende huruvida relativitetsteorin stämmer eller ej). De judar som utmärker sig iq-mässigt är ashkanazi-judarna men de har dock nackdelen av sämre spatiala förmågor(genomsnittet för alla ashkanazijudar givetvis).

Däremot så har naturligtvis miljön en betydande effekt också på människor och jag tror man kan till viss del lära sig “brainstorming” och att använda hela sin mentala kapacitet, speciellt närminnet/arbetsminnet kan man träna upp
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

AVSAKNADEN AV MARKNADADSEKOMONI

PostPosted by datorissten » Sun Aug 16, 2015 6:59 am

Det jag menar med marknadsekonomi är en ekonomi som tillhandahåller det folket efterfrågar, det gäller såväl media, sjukvård, skola, högtalare, bilar, ja allt egentligen. Marknadsekonomi behöver inte nödvändigtvis innebära att allt skall vara privat.

Skatter. Idag så ligger skattetrycket på 45% av BNP vilket innebär att staten har väldigt stor kontroll över ekonomin, i praktiken fungerar det så att riksbanken/staten/banken generöst delar ut 100kr, när du sedan spenderar pengarna så rycker 45 av dessa kr och när dessa har spenderats ytterligare en gång så finns endast 30kr kvar.

Detta innebär att ekonomin blir väldigt beroende av ständigt pengainflöde vilket är förklaringen till att lågkonjunktur uppstår. De höga skatterna dödar också vissa typer av jobb då det kan kosta 2500kr att ge någon 1000kr efter skatt och allt elände, detta man senare har försökt att delvis komma åt med rot och rut vilket bara förvrider marknaden ännu mer

Pengasystemet. Endast 5% av pengarna idag är kontanter i form av fysiska pengar eller RIX(som inte vanligt folk får lov att använda) resterande är skapat via skuld där pengar lånas ut ifrån ex riksbanken -> bank -> staten.ll riksbanken lånar ut till styrräntan+0.75% och lånar in till styrräntan-0.75%, detta innebär att räntan på riksbankens insättningskonto idag är 0% medan man en bank som lånar av riksbanken måste betala 1.5% i ränta, vinsten riksbanken gör går oavkortat till staten. I Sverige lånar inte riksbanken ut direkt till staten men det spelar mindre roll i sammanhanget.

Detta pengasystem är väldigt centraliserat och innebär att ett fåtal banker får väldigt mycket makt, om de vill ta död på ett företag så har de goda möjligheter till detta eftersom de har gjort många bolag direkt beroende av bankerna, brist på ‘riktiga’ pengar skapar behov av att låna pengar.

Regleringar. det är bara nyligen som man inte längre behöver bygglov för att bygga ut huset 9 kvadratmeter, speciellt byggbranschen har väldigt mycket regler ex för att huset skall vara handikappanpassat. Även läkemedelsbranschen är hårt reglerad vilket gör det möjligt för stora läkemedelsbolag att hindra uppstickare som hotar dem ex http://www.youtube.com/watch?v=iqJ_709pL5Y som läkemedelsbolagen försöker fängsla för att han har kommit fram till en cancerbehandling(utan kirurgi) som faktiskt fungerar. Givetvis så behöver staten reglera vissa saker ex GMO, gifter i plast, tveksamma E-nummer, förhindra miljöförstöring osv men problemet är att stora företag såsom Monsanto har möjlighet att utsätta politiker för väldigt mycket lobbying, nyligen försökte Monsanto få igenom en lag om att alla fröer inom eu måste godkännas!

Arbete Ger frihet – Fas3. fas3 (heter nu sysselsättningsfasen) är bara ett i leden av alla program som har införts åt arbetslösa, detta innebär att den som ordnar en sysselsättning åt en fas3 arbetare för betalt av staten med 5000kr i månaden, en person som är i fas3 får 65% av sin tidigare lön(upp till 18000kr) i akassa. Villkoret för sysselsättningen är att
-den skall inte vara meningsfull på så sätt att den konkurrerar ut andra jobb
-sysselsättningen skall vara meningsfull
detta är naturligtvis i princip omöjligt att uppnå och därför ser arbetsförNedringen genom fingrarna och släpper igenom ex städjobb som utan tvekan leder till att ännu fler personer blir arbetslösa.

Visste ni förresten att det finns ca 6 olika kriterier som bestämmer vilken arbetsgivaravgift arbetsgivaren skall betala?

Instegsjobb. de borgerliga har infört lagstadgat svenskdiskriminering genom att staten betalar 80% av lönen ifall en arbetsgivare anställer en invandrare, detta tvingar många arbetsgivare att säga upp svenskar för att anställa invandrare(behöver inte vara iq = 70 somalier).

Skola och sjukvård i usel kvalité. idag tvingas barn ofta i praktiken gå i statens/kommunens institutioner i 16 år(dagis+förskola+grundskola+gymnasium), fast det är först i gymnasiet som man faktiskt lär sig lite av värde(jag iallafall som valde teknikprogrammet). Den svenska skolan har länge raserats genom genustrams, feminism, pseudovetenskap, propaganda och avsaknad av kunskap som efterfrågas ute i verkligheten

För skojs skull tittade jag igenom två biologiböcker och slog upp ordet “ras” för att se vad dessa böcker nämnde av detta, det fanns inte ens med i registret för ena boken! den andra boken nämnde det i förbifarten för att senare prata om genmodifiering och kotlettgrisar. Ras är ett väldigt viktigt begrepp i biologin men som verkar ha rensats bort nästan helt av någon anledning.

Sjukvården i Sverige är ett kapitel för sig(…)

rot och rut. De borgerliga har infört detta märkliga system som innebär att man får tillbaka 50% av arbetskostnaden om man ex installerar en värmepump eller anlitar städhjälp, upp till en övre gräns som innebär att man inte får tillbaka mer än vad man betalar i skatt och som mest 50000kr per år, detta system har lett till mycket fusk där kreativa företagare sätter ett väldigt högt pris för arbetet och ett väldigt lågt pris för materialet för att maximera skatteavdraget. Detta system är också väldigt orättvist emot de tjänster som inte omfattas av rot och rut ex om jag skall hjälpa någon med datorn eller reparera en cykel, det enda rimliga är att helt skrota dessa avdrag och istället sänka skatten överlag till humana nivåer.

LAS. idag så finns det mycket byråkrati som görs det krångligt(men fortfarande möjligt) att sparka folk som inte är produktiva, för att bli av med överflödiga personer måste man sätta dessa i en egen LAS grupp så att man kan sparka dessa oberoende av huruvida man sparkar folk som har arbetat kortare tid, detta system är utformat så att folk skall tro att de är trygga när de i praktiken saknar speciellt mycket anställningstrygghet. Innan SAAB konkursen så jobbade 3900 personen hos bolaget, senare köptes konkursboet av NEVS och de kunde då välja fritt vilka de skulle anställa och nu jobbar 650 personer på bolaget.

I dagens företagsklimat måste företag själva kunna välja vilka personer som skall anställas och personers trygghet är något som staten skall garantera och inte företag som när som helst kan flytta hela produktionen utomlands eller gå i konkurs. Idag så tvingas många företag arbeta via bemanningsföretag och det är ofta praktiskt taget omöjligt att få en fast anställning ändå. Dagens system gynnar stora företag som kan nyttja alla regler till max medan mindre bolag missgynnas.

3:12 regler. Då den övriga byråkratin inte räcker så har regler införts för att förhindra att folk undviker att betala 57% i skatt på det som inte går till arbetsgivaravgifter genom att begränsa aktieutdelningen ifrån fåmansbolag
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

DEN UNDERMÅLIGA SKOLAN

PostPosted by datorissten » Sun Aug 16, 2015 7:01 am

Även under Björklunds styre har skolan förfallit genom massinvandring av analfabeter/utvecklingsstörda(med våra mått), betygsinflation, obefintliga kunskapskrav, nationella prov som rättas av skolorna, feminism, genus’vetenskap’. Läroplanen har inte ändrats nämnvärt på 60 år. Varför elever tvingas läsa bild medan programmering inte ingår i grundskolan övergår mitt förstånd. Det är rent vansinnigt att man sitter i skolbänken i sin bästa ålder(15…25 år), visste ni förresten att de flesta matematiska upptäckter görs av väldigt unga personer! efter ålder på 20 så tappar man helt enkelt. Det som behöver göras är

-repatriering av 90%+ av alla genetiska främlingar

-grundskolan förkortas till 8 år från 5 års ålder, detta leder till att folk tidigare påbörjar gymnasiet och därför kan komma ut i verkligheten snabbare

-högskolor förbjuds ta in elever efter deras gymnasiebetyg och högskolorna får tillsammans anordna inträdesprov som skall ersätta dagens högskoleprov, det skall finnas flera inträdesprov som behandlar olika färdigheter ex språk, matematik, teknikkunskap, fysik och det skall vara upp till respektive högskola att bestämma vilka av dessa tester som skall vägas in till respektive program/kurs och hur dessa resultat skall viktas

-grundskolan skall fortsätta att bli obligatorisk och styrd av staten för att garantera en viss kunskapsnivå och att eleverna lär sig korrekta åsikter. Obligatorisk undervisning i rasbiologi, skillnader mellan män och kvinnor samt annan viktig samhällskunskap skall vara obligatoriskt för att främja ett homogent samhälle.

-högskolorna måste anpassa sig mer efter det näringslivet efterfrågar, speciellt lunds universitet och andra anrika universitet måste inse att det inte räcker med en patetisk arbetsmarknadsdag två gånger om året.

-en skolas kvalité skall bestämmas efter studenternas snitt inkomst efter examen och skälva kvalitén på undervisningen, detta är tänkt att sätta press på universiteten att inte släppa igenom sopor, naturligtvis så kommer det finnas personer som får hög inkomst även utbildning och personer som slutar som gymnasielärare efter att ha tagit examen som CIV

-universiteten skall endast få betalt efter antalet studenter som påbörjade utbildningen och inte efter hur många som klarade kursen.

-All undervisning måste bygga på vetenskaplig grund, detta gäller såväl pedagogik som det man lär ut.

-teknik som ett enskilt ämne i grundskolan skrotas och ersätts med flera andra ämnen såsom programmering och undervisning i hur datorer fungerar, elever måste också lära sig att använde fri programvara och operativsystemet Windows och programmet word skall bannas ifrån samtliga skolor, skattepengar skall inte gå till att göda microsoft utan till att lära elever viktig kunskap. Det är givetvis också helt fel ifall skolor köper in apple datorer då OSX är ett operativsystem som är helt låst till apples produkter.

Grundproblematiken är att vi har tagit emot en massa svagbegåvade elever från bland annat Afrika, dessa tar mycket resurser och presterar ändå sämre vilket drabbar svenska barn och leder till allt lägre krav, detta är den verkliga orsaken till att ‘svenskar’ halkade efter i samtlig PISA undersökningar http://www.friatider.se/invandrare-sanke-i-nya-pisa Sverige är ett av de länder i hel världen som satsar mest på skolan men resultaten uteblir. Värt att nämna är att de i pisaundersökningen skiljer på huruvida man är född i Sverige eller ej och inte huruvida man har föräldrar födda i Sverige eller är genetiskt lik svenskarna
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

SKATTESLAVERI

PostPosted by datorissten » Sun Aug 16, 2015 7:07 am

Idag betalar man olika inkomstskatt beroende på hur man tjänade pengarna, vilken kommun man bor i, huruvida man har enskild firma, arbetar vanligt eller driver aktiebolag, och dess utom gäller speciellt skatteregler för fåmansbolag.

dagens skattesystem, punktskatter på ex tobak ej inräknade, moms och arbetsgivaravgifter ligger ofta på en lägre nivå, marginalskatten har beräknats utefter 33% kommunalskatt
Image
Notera att Sveriges extremt höga marginalskatter inte bidrar till speciellt mycket mer pengar till staten, nu verkar det dock som den korkade massan vill bli rånade på pengar så här är ett förslag:
Image
idag så gäller speciella regler för fåmansbolag för att förhindra att folk väljer att arbeta som konsult istället för att vara anställd http://www.skatteverket.se/foretagorgan ... 2d3be.html dessa 3:12 regler innebär extra mycket byråkrati, intressant nog så har de borgerliga också sänkt utdelningsskatten hos fåmansbolag till 20%, dessa regler är väldigt skadliga då det hindrar risk-kapitalister/affärs-änglar att investera i lovande bolag i utbyte mot aktier i bolaget, denna “entreprenörsskatt” bör omedelbart tas bort. Vanliga aktiebolag betalar idag 22% i bolagsskatt och det är sedan 30% skatt på aktieutdelningen, detta innebär att den totala skatten är 46%.

Marginalskatten sänks till 50% (inklusive arbetsgivaravgifter) så behöver man inte längre ha massa byråkrati för att stoppa skatteplanering. För kapitalvinster så beskattas 50% av inkomsten på precis samma sätt som vanlig inkomst vilket innebär att kapitalvinstskatten aldrig blir mer än 25%, mindre kapitalvinster kommer däremot beskattas snällare än idag.

Tanken med den universella skatteskalan är att gynna småsparare då dessa i så fall inte längre behöver betala lika mycket i skatt för sina magra ränta/aktie inkomster, sambeskattning med övriga inkomster innebär också att sparare som inte är så aktiva kan dra av förluster för dåliga aktieaffärer från sin arbetsinkomst. De mycket skadliga och märkliga 3:12 reglerna behövs inte längre och bolagsskatten kan ligga kvar på dagens nivå. Fåmansbolag kommer fortfarande att betala högre skatt eftersom den universella skatteskalan är progressiv, småsparare kommer endast betala ca 20% (40%*0.5) skatt på, utdelningen(om deras inkomst är liten.

Marginalskatten bör i ett första steg sänkas så att ingen behöver betala över 60% i skatt(inklusive arbetsgivaravgifter), exakta skattenivåer är svårt att beräkna då det är svårt att bedöma hur mycket de offentliga utgifterna kan skäras ner utan att folket blir allt för lidande. Givetvis ska all moms tas bort.

Ett problem med progressiva skatter är att personer som tjänar mycket pengar vissa år och väldigt lite pengar andra år straffbeskattas, en lösning på detta problemet är att baka in sociala_avgifter/arbetsgivaravgifter i skatten(7.5% i bilden ovan) och att införa regler att mindre pengar går till pension efter att en viss summa har tjänats in till sociala avgifter eller att låta en del av de sociala avgifterna sparar till ev framtida barn så att ex max 1250000kr för det första barnet betalas ut i syfte att uppmuntra välbeställda att prioritera familjen framför karriären i större utsträckning.

Ett tips till er som vill slippa betala onödigt mycket i skatt är att driva konsultverksamhet som enskild firma, om man då äger näringsfastigheter så kan man ta ut vinst genom att nyttja negativ “räntefördelning” detta innebär att man har rätt till 6% avkastning i form av kapitalvinst och skatten är då enbart 30% dvs 44% efter att momsen har räknats in.

En annan rolig detalj är att kinesen "Kai Johan Jiang" som köpte SAAB(bilföretaget) har en “pensionat” *host* sommarbostad *host* som inte har några gäster eller anställda och han har dragit av för stora renoveringskostnader http://www.di.se/artiklar/2012/6/13/saa ... stprojekt/ iof är väger kanske 650 nyagamla riktiga jobb upp för detta.
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

raslig anarki

PostPosted by datorissten » Sun Aug 16, 2015 7:23 am

Alla stater bygger på våld, genom att ha tillräckligt mycket våldspotential så kan man ta kontroll över ett landområde. Anarkism innebär att ingen aktör har kontroll/monopol på våldet. Vi kan absolut leva i ett fungerande samhälle utan staten, skillnaden är att man då får komma överens om vissa principer ex äganderätt. Raslig anarkism är anarkism där målet är att bekämpa alla oduglingar och att de med bra gener sprider dessa mycket. Raslig anarkism är det första steget i att bygga upp ett fungerande rasideologiskt samhälle.

Vissa som är för konstitution påstår att anarki inte är stabilt video men stämmer verkligen detta? det finns flera exempel i historien på statslösa samhällen som klarat sig länge ex Island som förblev statslöst i hela 290 år. Det verkar snarare vara konstitutionellt styre eller minarkism som inte är stabilt. Det som krävs för att anarki ska vara stabilt är att tillräckligt många är emot centralstyrning, om viljan är för liten så kommer det istället utvecklas till totalitärt styre.


Bra video med William Luther Pierce om vad dagens demokrati egentligen innebär.
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

ELITSTYRE

PostPosted by datorissten » Sun Aug 16, 2015 7:26 am

Elitstyre innebär att man officiellt har en styrande klass, detta kan utformas på många sätt 0 1 2 3 4 5 6 7 i samtliga mina förslag så delas människor in i följande klasser
A: den styrande klassen
B: övriga utvalda medborgare.
C: vanliga medborgare.
D: ickemedborgare som tillåts vistas inom landets gränser.
E: ickemedborgare som ej tillåts vistas inom landets gränser.
F: hot mot rikets säkerhet.

för en befolkning på 20 000 000 så kan fördelningen se ut på följande vis
A0: 15        senator
A1: 51        vice senator eller medlem i regionalt råd
A2: 81        ersättare till senator(andra till fjärde) eller vice rådsmedlem.
A3: 108       ersättare till rådsmedlem (andra till fjärde).
A4: 1500      övriga A-medborgare.
B0: 15000     polis (behöver inte själv ha drabbats av brottet får att åtala).
B1: 150000    hedersmedborgare.
C0: 1500000   medborgare som kan få rösta i viktiga frågor/domslut.
C1: 9000000   medborgare som inte tillåts rösta om något viktigt
C2: 9333245   medborgare utan rösträtt

Klass A0 ger 25 Q-röster, klass A1 ger 5 Q-röster och klass A2 ger 1 Q-röst. 75 Q-röster krävs för att begära ändring av landets styra där A-medborgare får rösta, förslaget måste då vinna med 0.03*(antalet A-medborgare) rösters marginal får varje senator som inte stödjer ändringsförslaget. Omröstningen pågår i 35 dagar eller tills dess att det är klart att ett specifikt förslag kommer att vinna eller att inget förslag kommer att få tillräckligt många röster.

När en individ har godkänt ett ändringsförslag med sina Q-röster så kan inte individen godkänna nytt förslag inom 150 dagar, syftet med detta är att begränsa antalet förslag som A-medborgare ska behöva rösta om, då 50 av 726 Q-röster inte är speciellt mycket.

Privata domstolar
Tanken är att privata skiljedomstolar ska döma istället för lägre statliga instanser så att dåliga(korrupta/inkompetenta) domstolar blir utkonkurrerade av bra domstolar. Huruvida det ens behövs en fast högst domstol kan diskuteras http://www.mises.se/2013/04/22/statsloshet-i-medeltida-island/

specifika råd
Varje regionalt råd har befogenhet att uppgradera ett visst antal B-medborgarskap till klass A. Regionala råd kan även sköta vissa statliga funktioner ex att ge ut betalningsmedel och reglera dess värde. En enig senat kan ändra vilka som sitter i ett dessa råd och ändringen verkställs efter 100 dagar för de som inte ger ifrån sig makten frivilligt till den nya ersättaren.

Om en rådsmedlem dör eller avgår så får dess ersättare ta över och omedelbart utse den fjärde efterträdaren, rådsmedlemmen utser sina egna efterträdare och kan omedelbart byta ut dessa.

Senaten
Tanken är att senaten i normala fall främst ska ha en passiv(godkännande) roll dvs godkänna lagar/domar som andra instanser har gjort, senaten kan även välja att ex godkänna domar från privata domstolar eller införa lagar som inte har röstats igenom i något parlament. Senaten kan besluta om att automatiskt godkänna lagar/domar efter att ett visst kriterium har uppnåtts(ex tillräcklig majoritet i en specifik domstol). Om senatens omröstning slutar lika så finns det en ranking mellan senatorerna som avgör.

Tanken är att A-medborgarna tillsammans ska komma överens om vissa principer för styret ex
-barn ärver samma medborgarklass som föräldern av lägst klass(upp till A4).
-medborgare med höga inkomster får rösta i val (ges klass B1 eller lägre).
-medborgare som får bäst på statliga iq-test får rösträtt (ges klass B1 eller lägre).
-medborgare har rätt att försvara sig själva med tunga vapen.
-A-medborgare får inte avrättas eller på andra sätt hindras ifrån att rösta.

För att Senaten ska kunna ge eller ta bort medborgarskap av klass A så krävs det att ja-siden vinner med 8 rösters marginal, då gäller fördröjningstid på minst (1000, 500, 350, 250, 200, 150, 100, 50) dagar innan ändringen verkställs(kortare ju fler röster ändringsförslaget vann med). Medborgarskap av klass A0, A1, A2, A3 kan inte nedgraderas av senaten utan det kan endast ske via A-omröstning eller att de blir avsatta av senators/rådsmedlemmen de ska ersätta.

För att senaten ska kunna ge eller ta bort medborgarskap av klass B så måste detta ske med minst 6 rösters marginal, då gäller fördröjningstid på minst (500, 350, 250, 175, 125, 100, 75, 50, 25, 0) dagar innan ändringen verkställs(kortare desto fler röster ändringsförslaget vann med). En enskild senator kan även uppgradera ett visst antal medborgare till klass B, 150 Q-röster krävs för att uppgradera ickemedborgare till klass B av enskild senator.

För att medborgarskap ska ges så måste det godkännas i senaten med 3 rösters marginal, fråntagande av medborgarskap kräver 5 rösters marginal.

Senaten kan göra följande ändringar utan tidsfördröjning med vanlig majoritet:
B0 ⇿ B1
C0 ⇿ C1 ⇿ C2
D0 ⇿ D1 ⇿ D2 ⇿ E1 ⇿ E2 ⇿ F0 ⇿ F1 ⇿ F2 ⇿ F3 ⇿ F4 ⇿ F5 ⇿ F6
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

En ny federation

PostPosted by datorissten » Sun Aug 16, 2015 7:29 am

Det finns ingen anledning att ha något centralt lagstiftande parlament, istället ska det finnas regionala parlament där medborgare av klass C0(eller högre) får rösta i valen. Varje regional församling får utse en representant för varje federala nämnd, representanten får en röst i nämnden för varje ledamot som stöttade han. En lag kan införas regionalt ganska enkelt

Förslag ⇨ Regional församling ⇨ Regionala rådet ⇨ Regional lag

För att en lag ska gälla i hela federationen så måste en nämnd ta emot ett lagförslag från en regional församling eller medborgarnämnden. Regionala församlingar och förslagsnämnden kan föreslå lagar genom att skicka ett förslag till en nämnd. Medborgare av klass B0(eller högre) kan föreslå lagstiftning till medborgarnämnden eller ett regionalt parlament.

Nämnd ⇨ Omröstning i alla regionala parlament ⇨ Senaten ⇨ Lag
Nämnd ⇨ Lagnämnd ⇨ Senaten ⇨ Lag

Tekniskt sätt så är det kan senaten och varje regionalt råd sätta kriterier för när en lag automatiskt ska antas, efter valet ändras kriterierna baserat på valresultatet. Domstolarna kan välja att frikänna någon som är uppenbart skyldig till lagbrott(ex pga att lagen är orimlig) men däremot är det dumt om domstolar dömer oskyldiga.

Presidentval
Först har man val i varje enskild region, av vinnarna så har man ett federalt presidentval där alla medborgare av klass C1(eller högre) får rösta. Man måste ha minst 40% av rösterna för att vinna ett presidentval(regionalt eller federalt) annars sker ny omröstning där de som fick flest röster går vidare(de ska tillsammans ha minst 40% av rösterna).
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

En reformation av riksbanken

PostPosted by datorissten » Sun Aug 16, 2015 7:31 am

I dag kan banker få nära obegränsat med socialbidrag från riksbanken, detta i kombination med vansinniga regleringar leder till enorma problem.

Svenska kronan har tappat 35% av värdet mot dollarn men detta har inte stoppat riksbanken ifrån fortsätta med sin vansinniga minusränta(har förlorat enorma summor pga att jag inte agerade i tid och konverterade till dollar, bitcoin eller monero).

Lösningen är ganska enkel. Ett verkligt oberoende finansråd införs och skyddas av konstitutionen, med mitt styrelseskick så kan regionala råd ge ut pengar, man kan t.o.m ha flera konkurrerande valutor. Finansrådet får som uppgift att ta fram statliga pengar och lyder under följande begränsningar
-får inte låna ut till banker.
-måste hålla inlåningsräntan mellan 0% och 1%
-prisökningen per år(inklusive priser på ex hus) får inte överstiga 3%.

Några statliga stöd eller garantier till banker ska givetvis inte tillåtas, banker ska tillåtas gå i konkurs. Jag är övertygad om att detta kommer gynna mindre banker på bekostnad av storbankerna.
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

ATT FÖRSTÅ PENGASYSTEMET

PostPosted by datorissten » Sun Aug 16, 2015 7:34 am

Det många tänker som pengar är kanske något man betalar med när man går till ica och köper mat, men begreppet pengar är inte helt enkelt. Endast ca 5% av pengarna idag är kontanter(fysiska eller RIX), resterande delen av pengarna har skapats genom skuldsättning, resterande 95procenten har skapats genom skuldsättning vilket i sverige till största delen består av folk som har tvingats ta lån för att köpa en bostad, även staten är ‘skyldig’ en massa pengar som staten omöjligen kan betala tillbaka.
Image
Om du har 100000kr på banken innebär detta att banken är skyldig dig 100000kr och att andra är skyldiga banken ca 99000kr.

Om du lånar pengar av banken för att köpa hus så får du inte en sedelbunt med 2000000kr, istället sätts pengarna in på kontot hos personen du köpte huset av, om den personen har bankkontot hos samma bank så kan banken enkelt skapa de pengar som behövs genom att skapa en tillgång på 2000000kr hos säljaren och en skuld på 2000000kr hos köparen. Om köparen använder sig av en annan bank så kan låntagarens bank låna pengarna av mottagarens bank.

Riksbanken. Det kommunistiska inrättning gör är att de tillåter banker att låna pengar ifrån riksbanken för styrräntan+0.75% och ha ett insättningskonto där bankerna får betalt för att inte låna ut pengar, räntan är styrräntan-0.75% dvs -0.5% med dagens styrränta. Tidigare hade riksbanken mycket restriktiva regler för att låna ut pengar till dagens privata banker men under finanskrisen så införde riksbanken allt fler lättnader ifrån dessa regler http://www.riksbank.se/Documents/Rappor ... 17_sve.pdf

För att överföra stora pengabelopp emellan banker så används ofta riksbankens digitala kontanter eller RIX, privatpersoner får inte använda riksbankens kontanter utan är hänvisade till att spara pengarna i madrassen. Idag så råder kapitalöverskott vilket har lett till att banker inte längre lånar pengar ifrån riksbanken, det finns tillräckligt många som har massa pengar på ett lönekonto med 0% ränta och de kan låna ännu billigare utomlands, detta är möjligt tack vara att staten ger mycket generösa garantier till bankerna.

Från guld till skuld. eftersom 95% av pengarna är skapade genom skuld så är det i praktiken omöjligt att bli av med den privata/statliga skuldsättningen utan att ‘trycka upp’ väldigt mycket kontanter, om vi skulle betala av dagens skulder med dagens kontanter så skulle pengamängden minska med 95% vilket skulle leda till enorm deflation och troligtvis även att hela ekonomin kollapsade, det skulle också krävas att de som hade pengar spenderade det mesta av dessa istället för att ha de på banken, det som ofta sker när skuldsättningen har skenat är istället att privatpersoner helt enkelt inte längre kan betala räntorna och tvingas sälja nästan allt de äger och gå i personlig konkurs, dessa ekonomiska förluster kan vara väldigt ekonomiskt betungande för banken och leda till att banken tvingas ställa in betalningarna, detta leder till att sparare förlorar stora summor pengar vilket minskar pengamängden på det hårda sättet.

Arbetslöshet. idag så orsakar konjunkturcyklerna främst av olika mängd betalningsmedel, när bankerna blir mer restriktiva med att låna ut kan detta leda till akut pengabrist vilket tvingar folk att bli mycket mer restriktiva med att spendera sina pengar, detta gör det svårt för företag att få sålt sina produkter och leder till arbetslöshet och konkurser.

Statsskulden. statsskulden funkar ofta i praktiken som elektroniska kontanter, statsobligationer kan användas som reserv istället för att ha fysiska pengar. Det är inte så att staten lånar pengar utan det staten gör är att de säljer statsobligationer. I sverige så lånar inte riksbanken ut pengar direkt till staten men i många länder ex USA så sker detta, detta innebär att staten betalar ränta på sina egna pengar, i princip hela vinsten som federal reserve gör går visserligen till staten men bankerna kan ändå tjäna enorma summor genom att låna till väldigt låg ränta, svenska staten säljer sina obligationer till olika organisationer och företag som har behov av att placera pengarna riskfritt och ändå få en hyfsad ränta.

Bankernas vinster. efterssom bankerna har fått allt större möjlighet att låna ifrån centralbanker till mycket låg ränta så kan de göra väldigt stora vinster genom att senare låna ut pengarna till en betydligt högre ränta http://www.friatider.se/eus-skattebetal ... ata-banker i sverige så har staten köpts bostadsobligationer får enorma summor och bankerna har fått generösa garantier från staten där staten givetvis inte har tagit marknadsmässigt betalt för dessa. Man måste inse att bankerna i världen inte tjänar merparten av pengarna genom att utnyttja stater, i island så hade staten gått i borgen för kaupthing bank vilket blev övermäktigt när banken senare föll, det hela slutade med en folkomröstning där 90% röstade emot att staten skulle täcka upp för de pengar som banken hade försnillat.
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

Gör jag mig skyldig till åsiktsbrott?

PostPosted by datorissten » Sun Aug 16, 2015 7:36 am

Skriver åsiksbrott eftersom svenskar inte skyddas genom lagstiftningen och att den riktar sig emot invandringskritiker så att dessa kan dömas i de politiska domstolarna. Naturligtvis finns det ingen anledning att vara överdrivet hatisk emot folkgrupper, i dagens Sverige så fängslas oppositionella på tveksamma grunder genom gummibandsparagrafer såsom “det som kan uppfattas som hets” och om man då hamnar i en tingsrätt där alla nämndemän är vänster/sossar/mp/moderater så är utgången given
Image
Jag har inte som mål att vara anonym med den här bloggen, däremot så skyltar jag inte med min identitet rdå det inte finns någon anledning till det, ifall jag får besök av Aschberg så kommer jag fråga honom hur han ser på att vi svenskar håller på att bli minoritet i vårt eget land och videofilma det hela.

För att jag skall bli verkligt anonym på nätet måste jag dölja mitt ip nummer och se till att jag inte kan identifieras genom annan information som lämnas(ex skärmupplösning). Men jag måste också se till att inte ha några kopplingar mellan mellan mig och denna bloggen, detta är opraktiskt för min del och dess utom vill jag kunna länka min blogg via bland mail. Om ni vill ta reda på mitt ip nummer skall ni alltså mejla till dodsknarkarnazisten@gmail.com och hoppas på att jag är dum nog att svara.

Formeln för hur allvarligt någons åsiktsbrott är
(uppmärksamhet)·(avvikelse från normen)·(budskapets sanningshalt)
Detta innebär att bloggar med mindre antal läsare(likt denna) lämnas i frid oavsett vad som skrivs på dem, medan ex nordfront.se sätts åt för skitsaker. Ex på saker som inte rörs
http://www.youtube.com/watch?v=Z92v57Qd-NI (obs väldigt grovt språk av sexuell natur)
http://www.youtube.com/watch?v=zG46n4h211U (hollywoodnazism)

En skön snubbe är David Icke som tror att värden styrs av ödlor som ibland skiftar form till människor, han har inte satts åt även om Anti-Defamation League (vidrig organisation) blev sura pga att de utgick från att det var kodspråk för judar.

nästa sida
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

Next

Return to för kapitalism, sexism och darwinism

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest